Home

Lezení ve vzporu dřepmo

LEZE JEŽEK / Říkadla a básničky ProMaminky

(lezení ve vzporu dřepmo) když se blíží nebezpečí, bodlinami brání se. (sed na patách, píchání prsty do vzduchu) Když si vůbec neví rady, do klubíčka schoulí se. (ze sedu na patách leh - klubíčko Metodické poznámky: Učitelka vzbudí zájem motivací o ZOO, dbá na kvalitní pohybové provedení a procvičení všech druhů lezení (ve vzporu dřepmo - ježek, ve vzporu dřepmo s předmětem na zádech - velbloud nese náklad, lezení pozpátku - oslík vzdoruje, lezení ve vzporu dřepmo stranou - sloni v cirkuse, lezení po. Obsah - lezení ve vzporu dřepmo, chůze vzad Úkol - chůze vzad i s přídupy podle udávaného rytmu, lezení ve vzporu dřepmo Popis hry - děti utvoří kruh s rozestupy na upažení. Uprostřed kruhu spí schoulený ježek - určené dítě. Děti postupují do středu kruhu ve vzporu dřepmo podle slov: Tiše, tiše ježek spí v řízených aktivitách nikdy nelezeme rychle, postupně motivujeme děti k lezení ve vzporu dřepmo - tedy po čtyřech, které také nemůže být rychlé (přílišný záklon hlavy pro orientaci). Lezení po kolenou je však velmi důležitým vývojovým krokem, nutným pro vzpřimování, pro dozrání symetrického šíjového reflexu. - lezení ve vzporu dřepmo okolo obruče vpravo, vlevo Na povel : Všichni ptáčci z hnízda ven Pomůcky : Obruče Na zem umístit o jednu obruč méně, než je počet dětí. Jedno dítě je vyvolávačem, na povel Všichni ptáčci z hnízda ven musí všichni děti změnit obruč. Vyvolávač se snaží obsadit volnou.

Herníček aneb Malý soubor her - RV

Plazení a lezení - ve vzporu klečmo, ve vzporu dřepmo, vylézání a slézání po žebřinách. Převaly - z polohy leh (válení sudů), z polohy sed skrčmo, dřep (kolébka). Manipulace s míčem - podávání, hod obouruč, jednoruč, chytání po dopadu na zem, chytání do dlaní, kop před sebe, přihrávky o stěnu - lezení ve vzporu dřepmo kolem brambory - skok snožmo přes bramboru - zvednutí brambory nad hlavu, položit zpět - stoj roznožný a předáváme bramboru kamarádovi, totéž ve vzpažení, vedle těla: vpravo, vlevo - posíláme si bramboru koulením po rovné, či šikmé ploše Lezení s ručkováním po žebříčkách, prolézacích věžích, přelézání a prolézání všemi směry, sklouznutí v okapu. KOŤÁTKO SI HRAJE S KLUBÍČKEM Prolézání - otvorů stavebnice ve vzporu podřepmo a dřepmo, kočička našlapuje pacičkami velice opatrně, pejsek proskakuje

 1. ¾ Chůze po lavičce (ve výponu, v podřepu, ve dřepu, přeměnná chůze) ¾ Lezení po lavičce (ve vzporu klečmo, ve vzporu dřepmo, ve vzporu ležmo, ve vzporu stojmo, po čtyřech ruce na zemi nohy na lavičce) ¾ Přeskoky s oporem rukama o lavičku ¾ Skákavé zástupy Doporučená literatur
 2. Lezení ve vzporu dřepmo s obměnami - vpřed, vzad, stranou, po třech - na zemi, zvýšené ploše, Běh, chůze přes překážky i mezi nimi. Lezení po lavičce soupaž na zádech i břichu, samostatně přelézat, podlézat různé překážky. Správný úchop rukou při lezení a výstupu na nářadí
 3. • ve vzporu dřepmo rozložit hmotnost rovnoměrně na dlaně a chodidla, poloha dlaní - prsty natažené, bříška prstů přitlačit k podložce; • lezení na žebřinách - úchop dlaní - palec pod příčkou; • lezení ve vzporu dřepmo s pokrčenými dolními končetinami

Pohybová omezení ve vztahu k růstu předškolního dítěte v

 1. LEZENÍ - Jsem jako ještěrka - lezení ve vzporu dřepmo (ne po kolenou, tzv. po čtyřech) na určitou vzdálenost, po vyznačené dráze nebo přes nízké překážky (např. natažená švihadla, lana, provazy). Úkolem je sehrát = koordinovat pohyby rukou a nohou při lezení. - Překonej překážku. V případě lezení přes.
 2. prolézt vysunutý díl švédské bedny dokola (360°) ve vzporu dřepmo, překročit lavičku a prolézt protilehlý díl stejným způsobem chůze po lavičce, prolézt po lavičce pod žebříkovým obloukem, slézt z lavičky, přelézt žebříkový oblouk shora, zpět chůze po vyznačené trase, přelézt nebo podlézt pod lavičkou a.
 3. Jeden kroužek stuhy navléci na palec u nohy, druhý na palec u ruky, lezení . ve vzporu dřepmo. Fíčku, svez mne, říká Ája. Stuha přehozená přes záda, lezení ve vzporu dřepmo. 6. Večernice - ukládá duhu ke spánku. Půlkruhy se stuhou nad hlavou s přenášením váhy vpravo a vlevo. 7
 4. S dětmi cvičíme pejsky (lezení ve vzporu stojmo - kolena pokrčená) a poté je učím zajíčky (stačí se podívat jak skáče zajíc či králík). Dítě ve dřepu zvedne ruce a opře se o ně (dále od nohou), přenese váhu na ruce a obě nohy zároveň skočí k rukám. Omlouvám se za nepřesný popis
 5. Lezení, plazení. Lézt ve vzporu dřepmo po rovině, zvýšené ploše i šikmé. Prolézat tmavým tunelem. Chytání míče. Cviky na plosky nohy. Přeskočit překážku na zemi - snožmo. Přirozený běh, chůze - přecházet na špičky..střídání nohou ze schodů do schodů. Tříleté dítě chodí samostatně

2.lezení ve vzporu dřepmo s předmětem na zádech, 3. lezení na nářadí (na švédskou bednu) 4. chůze a běh za cvičitelem (dítětem), střídání chůze a běhu, chůze nebo běh volně v prostoru s reakcí na domluvený signál PH Na sochy 5. veslování v krabicové lodi - PH Výlov rybníka - Nacvičujeme lezení ve vzporu dřepmo podle vytyčené cesty - Nacvičujeme leh se zvedáním nohou s pohyby do stran (ryba mrská ocasem) - Stojíme na jedné noze - Poskakujeme na jedné noze - Napodobujeme plavání ve vodě ve stoje - Napodobujeme plavání ve vodě vleže na břiš Tělovýchova - lezení ve vzporu dřepmo, plazení, hledání obrázků a jejich stínů; Orffovy hudební nástroje, jaký nástroj má jaký zvuk? Slabikujeme, rytmizujeme; Písnička Proč kopřiva pálí za doprovodu klavíru i ostatních hudebních nástrojů; Závěrečné hodnocení týdne - co se nám povedlo, co bychom měli zlepšit 4. Všimneme si, jak působí hra u dětí na vytváření smyslu pro kolektiv, jak děti reagují na naše povely a jak se zlepšuje jejich lezení na žebřiny a řazení do zástupu. Kominíček Úkol: lezení ve vzporu dřepmo plynule přes překážky, trénink obratnosti, koordinace velkých a malých svalových skupin Pomůcky: švihadl

dovedností dítě již umí lézt po kolenou. V tomto období se však zaměřujeme na lezení ve vzporu dřepmo, které je náročnější, a dítě tím více posiluje paže, záda i dolní končetiny. Při lezení po žebříku, podobně jako v chůzi do schodů, dítě nejprve přisouvá nohu k noze chůze, běh a lezení ve vzporu dřepmo; střídat povely chůze, běh, lezení; na povel na místo se děti postaví do řady na lana (čáry) umístěná po stranách.

v řízených aktivitách rychlost lezení po kolenou nepodporujeme a postupně motivujeme děti k lezení ve vzporu dřepmo - tedy po čtyřech.. ALE! lezení po kolenou je také velmi důležitým vývojovým krokem, nutným pro vzpřimování, pro dozrání symetrického šíjovéh ale lezení, skoky a poskoky. Varianty pohybu: • ve vzporu dřepmo, • ve vzporu stojmo, • ve vzporu vzadu, • přeskoky ze dřepu na paže a zpět do dřepu, • poskoky na jedné noze, • poskoky snožmo atd. Honičky se stálým honičem U tohoto typu se nemění honič, chycení hráči zaujmou dohodnutou polohu, ve kter Lezení Ve vzporu klečmo, ve vzporu dřepmo vpřed i vzad, ve vzporu ležmo vzadu, okolo překážek, cvičení pro děti Vysočany pod i přes, na vyvýšené podložce a nakloněné rovině, na nářadí a náčiní, vylézání a slézání po žebřinách nebo žebříku Ve svisu nohy přetáhnout a vydržet . vzpor - hrazda do půli stehen dětí - položí se na ni, pak hrazdu mírně zvednout. Vzpor náskokem - dopomoc na náskok: za boky, když je nahoře, chytneme ho za podpaží a za nohu. Když už se ve vzporu udrží - přenášejí váhu rukou - ručkován

Příloha č.1 - Příklad cvičební jednotky a přehled ..

 1. Lezení po čtyřech Výchozí polohou je vzpor dřepmo, ruce podál (lze také ze vzporu klečmo kolena zvednout mírně nad podložku): • postupujeme malými krůčky v pořadí např. pravá ruka, levá noha, levá ruka, pravá noha • trup zůstává rovnoběžně se zemí • boky se nepohybují do stra
 2. Motivované cviky - Koho mohly v lese vidět? (VRABEC- poskoky snožmo na místě, MRAVENEC- lezení ve vzporu dřepmo, HADA- plížení, aj.) Křemílek a Vochomůrka bloudili v lese - děti chodí ve dvojicích po herně, podle pokynů učitelky, např. dopředu dozadu, vpravo x vlevo, apod. Až zabloudili, sedli si na.
 3. - vzpor dřepmo u lavičky (držíme se rukama), vzpor stojmo, střídání- lezení po lavičce ve vzporu dřepmo s uchopením lavičky ze stran- chůze po kladince lavičky s plněním drobných úkolů- šplh na tyči s přírazem do přiměřené výšky podle individuálních předpokladu žák
 4. lezení ve vzporu klečmo, dřepmo. přitahování v lehu na břiše. Žebřiny: lezení vzhůru, dolů, stranou. Zavěšená šikmá lavička na žebřinách: chůze a lezení vzhůru po lavičce. chůze, lezení, klouzání dolů po lavičce. Klín
 5. Cvičitel určí způsob pohybu mezi koberečky (ne po kruhu) - běh, poskoky, lezení ve vzporu dřepmo s tlesknutím dlaní s jiným účastníkem, chůze pozadu, lezení na raka s dotykem chodidly s jiným účastníkem. Na akustický signál (tlesknutí, dupnutí, písknutí atd.) ukáž
 6. Lezení. Je také nejprve vratké bez souhry pohybu paží a nohou, dítě leze ve vzporu klečmo. Brzy však dokáže lézt jistě, velmi rychle a tato dovednost je součástí pohybových i jiných her po celé předškolní období. Obtížnější, náročnější pro svaly vydatnější je lezení na chodidlech tedy ve vzporu dřepmo

Gymnastika dětí hravě i metodicky Pedagogická fakulta

(lezení ve vzporu dřepmo) když se blíží nebezpečí, bodlinami brání se. (sed na patách, píchání prsty do vzduchu) Když si vůbec neví rady, do klubíčka schoulí se. (ze sedu na patách leh - klubíčko) Leze ježek. Leze ježek, leze v lese, jablíčko si domů nese 1. Plazení a lezení - Plazit se vpřed a vzad voln v prostoru i okolo překážek - Plazit se vpřed a vzad na vyvýšené podložce, sunout se na lavice - Plazit se vpřed na naklonné rovin - Lézt ve vzporu klemo i dřepmo, na tvrdé i mkké podložce, koo rdinaþn správn smrem vpřed i vza Lezení mezi překážkami s drátěnkou na zádech. Po ploše herny rozmístíme tyče, švihadla, obruče, stavebnice a jiné překážky. Děti představují ježky a s drátěnkou na zádech lezou ve vzporu dřepmo mezi překážkami. Na znamení: Ježku, ježku stůj! Svoje svaly protahuj. se posadí a s drátěnkou v ruce se protahují do stran. Přečtěte si také:Všichni domů vzpor dřepmo vzadu. zpět do ZP Podporová průprava, koordinace, posílení svalů pletence ramenního. 6. ZP: vzpor stojmo rozkročný. ručkování do vzporu ležmo vysazeně. ručkování vlevo a vpravo Podporová průprava, koordinace, posílení svalů pletence ramenního. Pozor na prohnutí v zádech. 7. ZP: dře - vzpor dřepmo u lavičky (držíme se rukama),vzpor stojmo, střídání - lezení po lavičce ve vzporu dřepmo s uchopením lavičky ze stran - chůze po kladince lavičky s plněním drobných úkolů. b) šplh na tyč

Specializace v pedagogice Učitelství pro ZŠ Vychov

- Učit se lezení ve vzporu dřepmo vpřed a vzad, převaly, polohy a leh na břiše. - Zařazovat pohybové činnosti zaměřené na střídání chůze a běhu volně v prostoru. - Rozvíjet pracovní dovednosti s různorodými materiály Leze, leze brouk, vítr do něj fouk´, (lezení ve vzporu podřepmo v rytmu říkadla) leze, leze brouk, vítr do něj fouk´, roztočil ho dokola, zavolejte doktora. (děti se ve vzporu podřepmo točí na místě po směru hodinových ručiček a naopak) Převalil se brouk, převalil se brouk. (leh, uvolnění všech končetin protřepáním 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY ÚROVEŇ VYBRANÝCH POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kateřina Štychová Předškolní a mimoškolní pedagogika, obor Učitelství pro M - vzpor dřepmo u lavičky (držíme se rukama), vzpor stojmo, střídání - lezení po lavičce ve vzporu dřepmo s uchopením lavičky ze stran - chůze po kladince lavičky s plněním drobných úkolů b) šplh na tyči - šplh s přírazem do přiměřené výšky podle individuálních předpokladů žáků sportovní hr k lezení ve vzporu dřepmo - tedy po čtyřech.. ALE! lezení po kolenou je také velmi důležitým vývojovým krokem, nutným pro vzpřimování, pro dozrání symetrického šíjového.

Přichází s novou základní tezí, tj. že ke zdraví má být člověk ve 21.století systematicky vychováván. Zdravý životní styl Životní styl většiny lidí na počátku 21.století je alarmující. 400 miliónů Evropanů má nadváhu a zhruba 130 miliónů Evropanů je zřetelně obézních (Kukačka, 2009) lezení po čtyřech mezi 6. - 9. měsícem. sed (prvně šikmý, pak překážkový a nakonec přímý) mezi 7. - 10. měsícem. stoj (s nákrokem na rytíře, přidržení se o nábytek) mezi 7. - 13. měsícem. první kroky do stran okolo nábytku mezi 10. - 15. měsícem. první postavení se ve volném prostoru mezi 12. - 16. měsíce Dup,dup, před vrátky, to je konec pohádky. JULIÁNKA vykonáváme popsané úkony Juli, Juliánko, klekni na kolínko, umývej se, utírej se, učesej se. Podepři si bočky, chyť se za vrkočky a vyber si z nás, koho ráda máš. ŠEL JANEČEK NA KOPEČEK Šel Janeček na kopeček, hnal před sebou pět Lezení do kopce ve vzporu dřepmo Plazení a lezení - ve vzporu klečmo, ve vzporu dřepmo, vylézání a slézání po žebřinách. Převaly - z polohy leh (válení sudů), z polohy sed skrčmo, dřep (kolébka). Manipulace s míčem - podávání, hod obouruč, jednoruč, chytání po dopadu na zem, chytání do dlaní, kop před sebe, přihrávky o stěnu. Pohybovat.

Učit se lezení ve vzporu dřepmo vpřed a vzad, převaly, polohy a leh na břiše. Zařazovat pohybové činnosti zaměřené na střídání chůze a běhu volně v prostoru. Rozvíjet pracovní dovednosti s různorodými materiály. Seznamovat se a upevňovat správnou techniku při vystřihování a bezpečné Pod kování Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce Mgr. Zdeňku Rechtikovi, za odbornou pomoc, cenné rady a podporu při zpracování bakalářské práce Výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem z můstku Lavička Chůze s dopomocí využití laviček ke cvičení rovnováhy, zpevnění těla a celkové obratnosti Ribstole Lezení, zavěšení, ručkování Šplh na tyči Průpravná cvičení pro nácvik přírazu obounož, šplh na tyči s přírazem n

Odrazová průprava - bez a s využitím náčiní či nářad

 1. Lavička: - chůze, obraty - stoj jednonož, výpon, dřep, klek na levé (pravé), vzpor klečmo - lezení ve vzporu klečmo, dřepmo - přitahování v lehu na břiše Žebřiny: - lezení vzhůru, dolů, stranou Zavěšená šikmá lavička na žebřinách: - chůze a lezení vzhůru po lavičce - chůze, lezení, klouzání dolů po.
 2. ŠVP PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - S KAMARÁDY A HROU ZA POZNÁNÍM č. j. 151. Název ŠVP: S kamarády a hrou za poznáním - školní vzdělávací pr
 3. podkolení, toč vzad ve vzporu (H), toč jízdmo vpřed (D), podmet, výmyk na doskočné hrazdě, nabrání kmihu Kruhy - houpání, seskok zákmihem, komíhání ve visu, svis vznesmo, svis střemhlav, překot vzad snožmo (H) Kladina (D) - rovnovážná cvičení, chůze, chůze s pohyby paží, náskok do vzporu dřepmo, přísunný krok
 4. Soutěžilo se ve 4 disciplínách: na lavičce (PD, NŽ) - sestava složená ze stoje, kroků, vzporu dřepmo, odrazů a seskoku, dále v akrobacii (PD, NŽ) - kotoul vpřed do dřepu, kolébka do dřepu, v přeskoku přes bednu (PD, NŽ) a v přeskoku přes švihadlo (NŽ). T. J
 5. Žába - poskoky ve vzporu dřepmo. Kačenky - v nízké poloze skrčit upažmo, mávat křídly Husy - výskoky z podřepu, upažit, mávat velkými křídly Slon - troubí do vody, polévá se chobotem. Krokodýl - lezení ve vzporu ležmo. Rak - lezení ve vzporu ležmo vza
 6. 5.5 Náskok do vzporu dřepmo 6 Příklady využití programu RinoGym 6.1 Kladinka 6.2 Rozkládací bedna 6.3 Rozkládací klín 6.4 Ultralehké žíněnky 7 Program RinoGym AIR 7.1 Hlavní výhody RinoGym AIR 7.2 Základní pravidla bezpečného používání 7.3 Základní moduly systému RinoGym AIR 7.4 Příklady využití jednotlivých modul
 7. Leze žába po žebříku, (napodobujeme ručkování - lezení po žebříku) natahuje elektriku, (ruce - pěstičky - odtahujeme a zpět k sobě) nejde to, nejde to, (pěstičky povolíme, otáčíme dlaněmi - ne) otáčíme se ve vzporu dřepmo a kopeme nohama

1 - Rv

Video: MŠ Na Vápenc

Domácí školička pro předškoláky - sokolovska

Rozvoj dítěte 5 - 6 roků Mateřská škola Jabul

 1. - lezení po lavičce ve vzporu dřepmo s uchopením lavičky ze stran - chůze po kladince lavičky s plněním drobných úkolů b) další nářadí lze používat přiměřeně věku podle podmínek školy (švédská bedna, žebřina, trampolína, koza) Dbáme na zásady bezpečnosti
 2. Ve společnosti, která se vyvíjí tak rychle jako společnost konce 20. století, není možné konkrétně odhadnout stav společnosti a předzvědět pokrok vědy ani v horizontu jedné generace. Proto je vhodné obrátit pozornost k tomu, co lze pojmenovat jako pedagogicky nadčasové
 3. Skoky ve vzporu dřepmo.žabičky Seskoky s vyšší roviny s limitem podřepmo na měkkou podložku. do dřepu, stoje, vzpažit bez zátěže. s využitím míče. kuželek. barevných stužek - nedotýkat se rukama. podlahy. S v}užitím tyčí. švédské. bedny, kostek, lana výška asi 40 cm Očekávané kompetenc
 4. Ve výuce se využívají metody a formy práce založené na spolupráci žáků,zejména práce ve dvojicích či malých skupinách. Pracuje se s autentickými materiály (tištěnými, audiovizuálními). Komunikační schopnosti žáků jsou dále podporovány navazováním kontaktů s rodilými mluvčími, osobními kontakty (zahraniční.
 5. Ve vyučovací hodině: poslech, četba, procvičování důležitých gramatických jevů, dialog, reprodukce textu v písemné a ústní formě, dramatizace, práce se slovníkem. Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC a krátkodobé tématické projekty
 6. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. 2. vydání. Brno: Edika, 2015. 217 s. ISBN 978-80-266-0658-1. Anotace
 7. Ve škole je k dispozici jeden digitální fotoaparát, druhý je v mateřské škole. 4. Charakteristika žáků a pedagogického sboru. Ve školním roce 2006/2007 bylo ve škole 217 žáků, z toho 112 na 1.stupni v pěti třídách a 105 na 2.stupni v pěti třídách ( v 8.ročníku dvě třídy )

E-kniha: Předškoláci v pohybu 2 Knihy

Ve vyučování prvouce ve 3. ročníku navazujeme na poznatky o přírodě a životě lidí, které žáci získali v 1. a 2. ročníku a prohlubujeme je. Zaměřujeme se především na poznávání místní krajiny, života lidí v obci, povolání lidí, zajímáme se o vyráběné věci, kulturu v obci, pověsti, které se váží ke kraji. Ve škole pracuje pět třídních učitelů (včetně ředitele školy), vyučující anglického jazyka a dvě vychovatelky školní družiny. V mateřské škole pracují tři učitelky. Z hlediska věkového složení převažují pracovníci středního věku. Průměr věkového složení je pod 40 let. d) Žáci, rodiče, obe Ve tvořivé škole by ve vyučování i mimo něj měl být prostor pro dostatek dětské radosti. Chceme-li vést výchovu a výuku pozitivně, vyžaduje to znalost, co a jak dělat v různých obdobích vývoje žáka. Předpokládá to zamýšlet se nad způsoby práce a vhodně je volit i se zpětnou vazbou k žákovi

Cvičíme se Sokolem - Mateřská škola Líp

Lezení, koordinace, rovnováha Metodický portál ČSO

Ve 2. ročníku klademe důraz hlavně na ústní vyjadřování žáků. Dáváme jim dostatek prostoru, aby mohli své názory prezentovat před spolužáky, aby mohli navzájem o určitých jevech diskutovat a zdůvodňovat je. Důležitá jsou mluvní cvičení, která se dají do výuky českého jazyka zařazovat často.. Metodika ve výuce vazeb a jednoduchých choreografií (obecná metodická doporučení, učební metody, organizační formy). Dětský aerobik (specifika dětského aerobiku, stavba hodiny dětského aerobiku, říkadla a choreografie pro děti). Praktické výstupy studentů. Test z teorie. Literatura, na níž je předmět vystavě Ve 4. a 5. ročníku se ve výuce českého jazyka začíná více využívat tichého čtení a žáci jsou vedeni k samostatné práci s textem. Učitel dbá na to, aby i tiché čtení žáků bylo uvědomělé, a proto při něm dává žákům takové úkoly, které mu umožní zjistit, zda žáci potichu přečtený text pochopili

E-kniha: Pohybové hrátky v netradiční dny Knihy

Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce vědomostí, ale také hlavně o to, aby navykla žáka přesnosti, pozornosti, metodičnosti; učme žáky tak, aby uměli pozorovat přírodu, život a dovedli tvořivě a správně řešit úkoly a úkolky, kdy a kdekoliv se k nim dostanou. ( T. G. Masaryk Jsme škola samostatně zřízená pro děti se zdravotním postižením (lehké mentální postižení), ve čtyřech až pěti třídách vyučujeme žáky 1.- 9.ročníku. Podle aktuálního věkového rozložení je v některých třídách, zejména na 1.stupni, více ročníků, jsme tedy školou málotřídní Východiska k tvorbě Našeho školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Tvořivá škola Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce vědomostí, ale také hlavně o to, aby navykla žáka přesnosti, pozornosti, metodičnosti; učme žáky tak, aby uměli pozorovat přírodu, život a dovedli tvořivě a správně řešit úkoly a úkolky, kdy a kdekoliv. Naši školu navštěvovalo ve šk. roce 2008/09 ve 22 třídách 515 žáků. Škola měla tři oddělení šk. družiny s maximální kapacitou 90 dětí. K výuce žáků 1. stupně a výchovné práci ve ŠD užíváme učebny v pavilonu školy, k výuce žáků 2. stupně učebny v hlavní budově v Masarykově ulici

 • Cetin poruchy.
 • Bezdrátová sluchátka czc.
 • Lasakovi word styly.
 • Doplňky vestavěných skříní.
 • Festo výpočet spotřeby vzduchu.
 • Bauhaus venkovní osvětlení.
 • Maro česká třebová otevírací doba.
 • Paramotor bazar.
 • Riverdale informace.
 • Číselné soustavy.
 • Heraldika erby.
 • Zubní pasta bez fluoru dr max.
 • Youtube pohádka o budulínkovi.
 • Cillian murphy peaky blinders.
 • Čalouněná postel 180x200 bazar.
 • Rozpoznání hudby podle melodie.
 • Zajímavosti o světluškách.
 • Jaroslav faltýnek karlovy vary.
 • Archiv bezpečnostních složek jmenné evidence.
 • Bohové seznam.
 • Čalouněná postel 180x200 bazar.
 • Kryštof kemp hukvaldy 2018.
 • Neonky ryby cena.
 • Hry pro dva offline.
 • Prohormony kura.
 • Jak utěsnit chladič.
 • Smokehouse most cena.
 • Odpad v garáži.
 • Azbestové desky.
 • Nové audi a8 2017.
 • Kvalita vody v přehradách.
 • Arašídové cookies.
 • Sauna vysocina.
 • Dns cviky youtube.
 • League one table.
 • Peko studio.
 • Pejsek a kočička kladno.
 • Glossa.
 • Pohybové hry ps4.
 • Hormonální antikoncepce negativa.
 • Úniková hra praha cena.