Home

Hroznovité větvení stonku

větvení stonku: A. hroznovité. hlavní stonek tlustší, postranní větve jsou slabší a nepřerůstají jej; např. ibišek, smrk ; B. vrcholičnaté. postraní větve přerůstají hlavní stonek; např. jabloň, vinná réva, vrba; C. vidličnaté. vzrostný vrchol dává vznik dvěma dceřiným větvím, které jsou rovnocenné; např. jmelí, plavu lata Indeterminantní hroznovité květenství s několika hroznovitě větvenými větvemi. laterální (postranní) Např. obrost na hlavním stonku nebo vedlejší kořeny na hlavním kořenu. Příspěvek poslal(a) knizniklub 18.06. 2012 13:09:31 (25396 čtenářů Větvení stonku . vidličnaté - vzrostný vrchol se rozdělí na dva (plavuně, jmelí) hroznovité - postranní větve nepřerůstají hlavní stonek (smrk) vrcholičnaté - postranní větve přerůstají hlavní stonek (vinná réva Morfologie stonku. Stonek spolu s listy, do nichž ze stonku vstupují svazky cévní, tvoří tzv. prýt.Na stoncích obyčejně můžeme rozlišit nody (uzliny), kde přisedají listy, a internodia (články), tj. úseky stonku mezi listy po sobě následujícími.Pokud se internodia nevyvíjí, listy vytvářejí tzv

Botanika - Botanika obecně - Stavba rostlin - stone

 1. hroznovité - postranní větve nepřerůstají hlavní stonek (např. smrk) vrcholičnaté - postranní větve přerůstají hlavní stonek; makroblast = dlouhá postranní větev; brachyblast = zkrácená postranní větev (modřín) modifikace stonku: podzemní oddenek (sasanka, oddenkové hlízy (lilek brambor), stonkové hlízy (kedluben
 2. větvení stonku: vidličnaté, hroznovité. vnitřní stavba stonku: pokožka, kůra, střední válec (cévní svazky), dělivé pletivo kambium. cévní svazek: 2 části (dřevní - dovnitř, lýková - ven) nakreslit průřez stonkem. průřez stonkem jednoděložná x dvouděložná rostlina (uspořádání cévních svazků).
 3. erálních látek z kořenů do listů a organické asimiláty z listů do růstových pletiv.Nejméně důležitá je i skutečnost, že umožňuje růst.
 4. hroznovité (monopodiální) - hlavní stonek pokračuje v růstu, přerůstá postranní větve; vrcholičnaté (sympodiální) - postranní větve přerůstají hlavní stonek, který ukončuje růst; Typy stonků . embryonální základ = pírko (plumula) hypokotyl = podděložní článek stonku; dochází zde k přestavbě cévních svazků kořene a stonku
 5. větvení stonku podle rychlosti růstu hlavního a postranních stonků: a) vidličnaté větvení - u výtrusných rostlin (plavuň vidlačka) b) hroznovité větvení - postranní stonky rostou pomaleji, jsou tedy kratší. c) vrcholičnaté větvení - postranní stonky rostou rychleji, jsou tedy delší. Stavba stonku
 6. Květenství (inflorescentia) je soubor květů sestavených podle určitých zákonitostí o větvení stonku a postavení listenů. Typ květenství je často důležitým společným znakem pro celé čeledi. Jedná se o seskupení drobných květů do souboru.Jeho úkolem je mimo jiné zvýšit nápadnost květu pro opylovače (včely, čmeláky či jiné druhy hmyzu)
 7. Článkování a větvení stonku - články = delší úseky -uzliny - vyrůstají z nich listy a postranní větve pravidelně se střídají Způsoby větvení a) vidličnaté (např. plavuň vidlačka) b) hroznovité (např. smrk) c) vrcholičnaté (např. jírovec maďal) Rozdělení rostlin podle stonku 1

Větvení stonku 1 Garten

větvení hroznovité, u kterého z hlavního stonku vyrůstají postranní stonky, nepřerůstající stonek hlavní (divizna velkokvětá) větvení vrcholičnaté, kde postranní stonky hlavní stonek přerůstají (jmelí bílé) větvení sounožn. Tloustnutí stonku dvouděložných Hroznovité větvení stonku Vrcholičnaté větvení stonku Vidličnaté větvení stonku Oddenky Šupinovité listy Oddenkové hlízy Stonkové hlízy Šlahouny Úponek Kolce = stonkové trny Byliny Lodyha Stvol Stéblo Dřeviny Keře Polokeře Stromy Články Uzliny Pupeny Nese ostatní orgány Přivání. 1. Uveď funkce stonku: 2. Popiš části stonku: 3. Rozhodni, zda se jedná o vrcholičnaté nebo hroznovité větvení stonku, své tvrzení zdůvodni: 4. Uveď, jaký typ stonku je na obrázku: 7.Uveď příklady hospodářského využití stonků - k jakému účelu se využívají? 5. Vysvětli, proč stonek některých rostlin druhotně.

Typy stonku • růžice - články natolik zkrácené, že všechny listy vyrůstají jakoby z jednoho místa => přízemní listová růžice • stvol - nečlánkovaný bezlistý stonek, obvykle prodloužený vrcholový článek, který v době kvetení vyroste z listové růžice • stéblo - stonek trav, články jsou duté a uzliny. Větvení stonku: a) Vidličnaté - jmelí b) Hroznovité - velmi častý typ - smrk, dub, borovice c) Vrcholičnaté - šeřík, vinná réva - hl. stonek později neroste a přerostou ho vedlejší Modifikace: - Oddenky - podzemní stonek, vegetativní a rozmnožovací a zásobní funkce (konvalinka, sasanka, přeslička

Kořen, stonek, list :: 7 přírodopi

Vývojově nejpůvodnějším typem větvení stonku je a) hroznovité b) vrcholičnaté c) vidličnaté d) souběžné 10. U kedlubnu se konzumuje a) stonková hlíza b) bulva c) oddenková hlíza d) hypokotylová hlíz lodyha = nejlepší stonek - listy rostou po celém stonku, který nedřevnatí; může být přímý, poléhavý, popínavý, s úponky - např. máta, heřmánek 2. stvol - všechna kolénka jsou na zemi, listy jsou také u země, stonek je bezlistý - např. prvosenka jarní, smetanka lékařsk větvení stonku: a) vidličnaté - jmelí bílé, plavuň vidlačka b) hroznovité - vedlejší stonky nikdy nepřerůstají hlavní stonek, kokoška pastuší tobolka c) vrcholičnaté - postranní stonky přerůstají hlavní stonek, jabloň, vinná rév

PPT - Rostlinné orgány kořen, stonek PowerPoint

Title: Stonek Author: Eliška Ježková Last modified by: Iva Kohyška Iva Kohyška Created Date: 3/17/2020 12:12:00 PM Company: AutoCont On Line, a.s STONEK Masarykova základní škola Morašice, okres Svitavy Vzdělávací oblast: Botanika Název :List Autor: Mgr. Hana Heroldová Datum: třída: 7.třída Stručná anotace: slouží k výkladu nového učiva pomocí prezentace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je členěn na delší úseky. větvení hroznovité, u kterého z hlavního stonku vyrůstají postranní stonky, nepřerůstající stonek hlavní (divizna velkokvětá) větvení vrcholičnaté , kde postranní stonky hlavní stonek přerůstají (jmelí bílé

Morfologie stonku - MENDEL

 1. ROSTLINNÉ ORGÁNY STONEK, LIST STONEK STONEK nadzemní část rostliny nese listy, květy a plody U stromů a keřů je dřevnatý (kmen) Stonky bylin dělíme na: lodyhu, stvol, stéblo dobře vyvinutá vodivá a mechanická pletiva Stonek s listy = PRÝT Místo přisedání listů ke stonku= UZLINY Mezi uzlinami jsou ČLÁNKY STONKY ROSTLIN Stonky bylin Větvení stonku Vidličnaté- př.
 2. Máme 3 základní způsoby větvení stonku, doplňte je správně k definici. HROZNOVITÉ VIDLIČNATÉ VRCHOLIČNATÉ. Stonek se rozvětví, zpomalí růst a postranní větve jej brzy přerostou. Stonek se větví, pokračuje v růstu, postranní větve jsou kratší než hlavní stonek
 3. Větvení stonku: vidličnaté - vzrostlý vrchol se větví na dvě stejné dceřiné části (jmelí). hroznovité - postranní větve stonku jsou omezené vrcholovým pupenem a jsou proto tenčí, než hlavní stonek (např. jehličnany). vrcholičnaté - boční stonky nabývají převahy nad stonkem hlavním, který bu
 4. vzrostný vrchol- tvořen meristémem, zabezpečuje růst stonku,nese pupeny( chrání základy listů) - složitější než vzrostný vrchol kořene(v pupenech- základy listů a stonku) větvení stonku: 1. hroznovité- postranní stonky jsou kratší než hlavní 2. vrcholičnaté-postranní(dceřinné)stonky přerůstají hlavní(mateřský
 5. hroznovité větvení / 1. query. type Hledat R 1. Články / Všechna témata. topic.
 6. - typy větvení stonku: vidličnaté (jmelí, vranečky), hroznovité (jehličnany), vrcholičnaté (jabloň) - typy stonků podle způsobu růstu stonku v prostoru: přímý (mák), vystoupavý (jetel), poléhavý (rdesno ptačí), plazivý (vrbina penízková), ovíjivý (chmel), popínavý (vinná réva). Ovíjivé a popínavé rostliny ozn.
 7. Větvení stonku Vidličnaté (jmelí) - vzrostný vrchol se dělí na dva; Hroznovité (vinná réva) - postranní větve nepřerůstají hlavní stonek; Vrcholičnaté (jabloň) - postranní větve přerůstají hlavní stonek (makroblast - dlouhá postranní větev, brachyblast - zkrácená postranní větev) Metamorfózy stonku

Na povrchu stonku je Keře a stromy jsou . Podzemní stonek Kořen (mrkev) využíváme jako Přeměna kořene (zásoby) Kořeny, kde nedominuje hlavní kořen Stonek, který má listy v růžici Rostlina s léčivým kořenem Větvení stonku, kdy hlavní dominuje Přeměna stonku u vinné révy Z řepy se získává Květenství - soubor květů, - podle stupně větvení stonku rozlišujeme květenství jednoduchá a složená; květenství jednoduchá - rozdělujeme je na hroznovitá a vrcholičnatá: hroznovitá květenství.. Jehněda (nebo také amentum) je květenství, kdy jsou na nitkovitém vřetenu nahloučeny nestopkaté přisedlé květy Větvení stonku vidličnaté - zastavení růst stonku (jmelí) hroznovité - postranní větve nepřesáhnou vrchol (většina semenných rostlin) vrcholičnaté - postranní větve jsou delší, než je hlavní stonek (vinná réva) Stavba stonku

Rostlinné orgány - Biomach, výpisky z biologi

Větvení stonku. vrcholičnaté hroznovité. Stavba stonku. Pokožka. Primární kůra. Střední válec s vodivými pletivy. Během života dřevin se stonek mění - dřevnatí (druhotně tloustne) U stromů se tvoří . letokruhy . Přeměny stonku. Oddenky (pod zemí). větvení stonku: vidličnaté - jmelí; postranní hroznovité - postranní větve nepřerůstají hlavní stonek (smrk) vrcholičnaté - postranní větve přerůstají hlavní stonek (jabloň) přeměny: oddenky - sasanka, kosatec; oddenkové/stonkové hlízy - brambory, kedlubna; šlahouny - jahodník; stonkové úponky - vinná réva. Větvení stonku: hroznovité (postranní větvičky rostou pomaleji) vrcholičnaté (postranní větvičky přerůstají) - dub, jehličnany - jabloň, réva . Stavba: Pokožka - prvotní kůra - střední vále Z uzlin vyrůstají listy a dochází k větvení stonku. Způsoby větvení: 1, vidličnaté - stonek se větví do dvou stejných postranních výhonů, sám v růstu nepokračuje. př.: plavuň vidlačka 2, hroznovité - stonek se větví a pokračuje v růstu, postranní větve jsou kratší než hlavní stonek př.: smrk 3.

Přírodopis 7. třída :: Bioge

Typy stonku(větvení) vidličnaté-jmelí, hroznovité-smrk borovice, vrcholičnaté-vinná réva. Přeměny stonku:oddenek-zásobní funkce, oddenkové hlízy-brambory, stonkové hlízy-kedlubna, šlahouny-jahodník, stonkové úppony-vinná réva, stonkové trny-kolce trnka. Význam stonku:. Větvení stonku: vrcholičnaté-hlavní stonek roste pomalu, vedlejší ho přerůstají hroznovité-hlavní stonek roste rychleji, vedlejší jsou kratší. Typy stonku: lodyha-olistěný stonek bylin stvol-bezlistý stonek s přízemní růžicí list Větvení stonku vidličnaté - zastavení růst stonku (jmelí) hroznovité - postranní větve nepřesáhnou vrchol (většina semenných rostlin) vrcholičnaté - postranní větve jsou delší, než je hlavní stonek (vinná réva) Stavba stonku . Přeměny stonku Větvení stonku. vidličnaté větvení - postranní větvení - postranní větve vznikají z úžlabních pupenů. monopodiální (hroznovité) - sympodiální (vrcholičnaté) - Metamorfózy stonku. oddenky - oddenkové hlízy - stonkové hlízy - šlahouny (výhonky) - stonkové úponky - stonkové trny (kolce)

Pro většinu cévnatých rostlin je charakteristické větvení postranní (holoblastické) • monopodium (jednonoží, větvení hroznovité) - hlavní stonek potlačuje postranní, vrchol pokračuje v růstu - podpůrný list je na téže straně jako postranní větev • sympodium (sounoží, větvení vrcholičnaté - na stonku - pupeny, na vrcholu - vrcholový pupen - v úžlabí listů - úžlabní z nichž rostou postranní stonky. větvení stonku. hroznovité - hlavní stonek se větví, roste rychleji než postranní - je delší. 2) vrcholičnaté - hlavní stonek roste pomaleji, postranní stonky jsou delší. hroznovité. vrcholičnat Arial Calibri Motiv sady Office Stonek Stonek Bylinný stonek Zdřevnatělý stonek Dřevnatý stonek Funkce Větvení stonku Urči o jaký typ bylinného stonku se jedná. Urči, o jaké větvení stonku se jedná. Použité zdroje a literatur Times New Roman Arial Calibri Default Design Vegetativní orgány rostlin Funkce stonku Funkce stonku Morfologie stonku Snímek 5 Snímek 6 Vnitřní stavba stonku Vnitřní stavba stonku SEKUNDÁRNÍ STAVBA STONKU Snímek 10 Typy stonků Dřevnaté stonky Dužnaté stonky Větvení stonku Větvení stonku Metamorfózy stonku Metamorfózy.

dřeviny : dle větvení stonku: stromy a keře: stonky některých dřevin - surovina pro průmysl. rozdělen na články, uzliny. z uzlin vyrůstají listy. vrcholový pupen. s dělivým pletivem: na konci stonku. větvení . stonku: vrcholičnaté, hroznovité, vidličnaté. změna ve stavbě stonku - druhotné pletivo - kambiu Rozdělení podle větvení stonku s květy A) hroznovitá -hlavní květní stonek je nejdelší, postranní kratší B) vrcholičnatá-postranní květní stonky delší, hlavní stonek kratší obr. č. 3: hroznovité květenství obr. č. 4: vrcholičnaté květenstv

Stonek - Wikipedi

8. Popiš tři přeměny stonku + uveď rostlinu, která odpovídá přeměně: a) oddenky - přeslička b) oddenkové hlízy - brambor c) stonkové hlízy - kedluben šlahouny, úponky, trny 9. Popiš postavení listů na stonku: 10. Nakresli list a popiš jeho vnější stavbu: 10. K čemu slouží průduchy a kde je najdeme větvení stonku do dvou stejných výhonů. stonek dále neroste. např. jmelí. hroznovité. hlavní stonek se větví a zároveň pokračuje v růstu. postranní větve rostou pomaleji a jsou kratší než hlavní stonek. např. jehličnany Organologie Organologie Nižší rostliny - stélka Vyšší rostliny - orgány - různé typy - vegetativní - kořen - stonek - list - generativní - květ - plod Orgány vegetativní Kořen - upevnění rostliny v půdě - příjem vody a min. látek - zásobní orgán - části - hlavní kořen, postranní kořeny, kořenové vlášení - svazčitý kořen (jednoděl. r.) - obvykle. -keře polokeře - stromy ( podle větvění stonku. Dřevnaté stonky: kmen-stromy-větví se až v určité výšce nad zemí-keře-větví se přímo u země-polokeře-mají spodní část dřevnatou a horní bylinnou. Obr. Stavba (str. 47) Větvení stonku: vidličnaté. hroznovité. vrcholičnaté. Přeměny stonku: a) oddenek (podzemí Větvení stonku. Stavba stonku. Přeměna stonku. Stonek . funkce. nese listy, květy, plody. z kořene přivádí vodu a minerální látky do listů a . produkty fotosyntézy z listů do místa spotřeby . bylinné . hroznovité. vrcholičnaté. stavba stonku.

PPT - Rostlinné orgány PowerPoint Presentation - ID:866049

Stonek - iZápisky.c

Stonek - na str. 70 vypsat zelenou tabulku funkce stonku, zakreslit hroznovité větvení, vrcholičnaté větvení, na str. 71 zapsat shrnutí. VĚTVENÍ STONKU. vidličnaté (dichotomické) - rovnocenné větvení stonku (vraneček, plavuň vidlačka) vrcholičnaté (sympodium) - postranní stonky přerůstají hlavní stonek, který omezuje svůj růst. hroznovité (monopodium) - postranní stonky vyrůstají z hlavního stonku, který nepřerůstaj Mladé kořeny a kořeny rostlin jednoděložných mají PRIMÁRNÍ - SEKUNDÁRNÍ stavbu stonku. Druhotně tloustnout mohou stonky rostlin JEDNODĚLOŽNÝCH, DVOUDĚLOŽNÝCH, NAHOSEMENNÝCH

PPT - rostlinné orgány PowerPoint Presentation, free

Přírodopis 7. :: Pomocnik

- Postranní větvení = postranní větve vznikají z úžlabních pupenů. 2 - Hroznovité větvení = postranní větve na hlavním stonku jsou v růstu silně omezovány vrcholovým pupenem,proto bývají tenčí a nepřerůstají hlavní stonek. 3 - Vidličnaté větvení = vzrostný vrchol stonku dává vznik dvěma dceřiným větvím. 4 4 rostlinný druh, pojmenování rostlin, taxonů druh souborem geneticky podobných populací sdružujících jedince společného původu, shodných morfologickýc

Popište základní funkce stonku. Který typy stonku se vyskytuje u bylin. Jak se od sebe liší keř, polokeř a strom. Vysvětlete typy větvení stonku. Čím se liší oddenek od kořene. Uveďte na konkrétních rostlinách příklady přizpůsobení stonku různým funkcí - větvení stonku: vidličnaté - z hlavního stonku vyrůstají stonky postraní hroznovité - z hlavního stonku vyrůstají stonky postraní, které ho nepřerůstají vrcholičnaté - postraní stonky přerůstají délkou hlavní stonek, ten však neukončuje svůj růst metamorfózy stonku: oddenek - zásobní kce, kosate Větvení hlavního stonku a) hroznovité - postranní větve nepřesahují hlavní. b) vrcholičnaté - postranní větve přesahují hlavní; c) vidličnaté - starobylé; Přeměny stonku: Brachyblasty - bradavičky se štětičkami jehlic (jehličnany) Stonkové úponky - spirální stáčení(vinná réva) Listové úponky. Kategorie: Biologie Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka z biologie zpracovává téma rostlin, konkrétně kořen, stonek, list, květ a plod.U každého tématu autor uvádí jejich charakteristiku, funkce, typy, stavbu, druhy a modifikace

Tloustnutí stonku. U dřevin. dochází k . druhotnému tloustnutí stonku. Směrem k povrchu vzniká lýko. Směrem dovnitř vzniká dřevo . Tloustnutím stonku vznikají letokruhy. Větvení stonku . vidličnaté na obrázku A. hroznovité na obrázku B. vrcholičnaté na obrázku C. Převzato z: Možnosti větvení stonku ( upraveno J Větvení stonku. 1) Vidličnaté. 2) Postranní. a) hroznovité · postranní stonky nepřerůstají stonek hlavní. b) vrcholičnaté · postranní stonky přerůstají stonek hlavní . Pupeny · základy budoucích rostlinných orgánů (stonků, květů, listů) a) vrcholový pupen · na vrcholu stonku. b) úžlabní pupen

keř trnka obecná strom jírovec maďal stromy mají kmen STVOL je stonek bez listů LODYHA je stonek s listy STÉBLO je dutý stonek s listy a s kolínky nejčastějšín typ - na stonku - pupeny, na vrcholu - vrcholový pupen - v úžlabí listů - úžlabní z nichž rostou postranní stonky Větvení stonku hroznovité hlavní stonek. větvení stonku: vidličnaté, postranní (hroznovité-jehličnany, vrcholičnaté-ovocné stromy) modifikace stonku: brachyblast (krátká postranní větvička, ze které vyrůstá jehličí-modřín, opak makroblast-normální větvička), zásobní funkci mají oddenky, oddenkové hlízy, stonkové hlízy (ukládají se tam živiny-brambory VEGETATIVNÍ ORGÁNY Výukový materiál EK 03 - 84 Tvůrce: Mgr. Alena Výborná Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.000

Druhy květenství - Obyvat

Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš - je hroznovité květenství, kdy květy s dlouhými stopkami vyrůstají paprskovitě z jednoho bodu na konci silně zkráceného vřetene. Variantou okolíku je složený okolík, kdy květní stopky, vyrůstající jednotlivě pod vrcholem stonku, nesoucího květ, se mohou rovněž opět rozvětvit jako stonek hlavní Studijní materiál 7. Transport látek z předmětu Biologie, střední škol

Větvení stonku může být buď vidličnaté - málo zastoupené u vyšších rostlin, vrchol dává vyniknout dvěma dceřiným, které se stejným způsobem větví dál - jmelí, nebo postranní - dva typy - monopodiální - hroznovité - vedlejší větve nepřerůstají hlavní stonek, sympodiální - vrcholičnaté - postranní větve převažují nad hl. stonkem opylovače) Podle větvení stonku se rozdělují na: 1. hroznovité - postranní stonky nepřerůstají hlavní Hrozen, klas, lata, okolík, hlávka, úbor (nákres) 2. vrcholičnatá - postranní stonky přerůstají přes hlavní Vrcholík, vidlan, vijan Některé mají složená květenství např. složený okolík

Maturitni otázky - imaturita

větvení: hroznovité (hlavní stonek je nejdelší) vrcholičnaté (hlavní stonek je kratší, karafiát) vidličnaté (plavuň) typy stonku: lodyha - listnatý stonek (muškát) stéblo - dutý, článkovaný stonek (trávy) stvol - bezlistý stonek (konvalinka) polodřevnatý stonek (borůvka, brusinka, vřes větvení stonku: 1) vidličnaté 2) postranní: a) hroznovité b) vrcholičnaté - větve přerůstají přes stonek (jabloň) c) sympodiální - vyroste nový konec stonku, starý se odkloní a růst a růst pokračuje dál - vidličnaté - nejstarší větvení stonku. Vzniká tak, že v určitém okamžiku se zastaví růst stonku do délky a plavuně nebo také jmelí - hroznovité - postranní větve stonku jsou v růstu omezovány vrcholovým pupenem, proto nikdy nepřesahují hlavní vrchol. Ten je pak nejsilnější a nejdelší - vrcholičnaté.

Květenství - MENDEL

- vidličnaté - nejstarší větvení stonku. Vzniká tak, že v určitém okamžiku se zastaví růst stonku do délky a cévnatých rostlin - plavuně nebo také jmelí - hroznovité - postranní větve stonku jsou v růstu omezovány vrcholovým pupenem, proto nikdy nepřesahují hlavní vrchol. Ten je pak nejsilnější a nejdelš Větvení stonku: Vidličnaté . Hroznovité. KVĚT. Funkce: pohlavní rozmnožování u krytosemenných. Stavba: Rozšířený vrchol stonku = květní lůžko. Přeměněné listy = květní obaly. Rozlišené - kalich + koruna (fialka) Nerozlišené - okvětí (tulipán) Pohlavní orgány. Samičí - pestík (blizna, čnělka.

Rozdělení stonku podle větvení. Vidličnaté(he­miblastické)(dicho­tomické) jmelí bílé, plavuně Vrcholičnaté(boč­ní)(holoblastic­ké)(axilární) nejčastější větvení př. jehličnany Hroznovité Metamorfóza stonku. Oddének (kapradiny, kosatec, sasanka, konvalinka Cíl: Popíši stavbu a význam stonku, vypracuji otázky Učebnice: přečíst str. 68 - 69 (udělat stručný zápis) a nakreslit: strom a keř str.68, hroznovité větvení a vrcholičnaté větvení Téma: Stonek - procvičování Cíl: Vypracuji otázky a PS (stonek) Učebnice: Vypracovat do sešitu otázky a úkoly str. 69 Pracovní. článkovaný - uzliny - větvení: vidličnaté, hroznovité, vrcholičnaté Postavení na stonku: střídavé, vstřícné, přeslen. Pokožka (průduchy - spodní strana-suchoz.), provzdušňovací pletivo, asimilační pletivo. Palist - dvojice listů v místě připojení listu ke stonku

habitus - vzhled rostliny, závislý na vzrůstu a větvení stonku. hemikryptofyt - rostlina s pupeny na povrchu půdy, které jsou chráněné šupinami, hroznovité - lata, hrozen, klas, palice, klásek, okolík, hlávka, úbor, chocholík a vrcholičnat. a) hroznovité - velmi časté, nové jsou kratší než původní Př. jehličnany, duby, jasany b) vrcholičnaté - velmi časté, nové jsou delší než původní Př. ovocné stromy, jírovec m. c) sympodiální - při větvení nový stonek zatlačí původní ze směru Př. lípa, vinná réva ( úponky) Obrázek 2: větvení Pro hroznovité květenství platí, že: a) postranní stonky nepřerůstají stonek hlavní, b) postranní stonky přerůstají zkrácený hlavní stonek, c) květy rozkvétají zdola nahoru, resp. od obvodu do středu květenství, Větvení stonku je: a) sympodiální. pletiva, vegetativní orgány rostlin - Studijni Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Cougee PLETIVA, VEGETATIVNÍ ORGÁNY ROSTLIN PLETIVA = trvalé soubory buněk, které jsou velmi podobné a mají shodnou funkci o Pouze u nejníže organizovaných rostlin je jedna buňka (krásnoočko), jejich vyšším stupněm jsou kolonie, kde dochází k diferenciaci buněk = mnohobuněčnost organismů o.

- větvení stonku - vrcholičnaté - hlavní stonek roste pomaleji než vedlejší, t akže je kratší - hroznovité - hlavní stonek roste a sou časn ě se v ětví, postranní stonky rostou pomaleji, takže jsou kratší než hlavní - vidličnaté /plavu ň vidla čka/ Stavba stonku - pokožk Cíl: Popíši stavbu a význam stonku, vypracuji otázky Učebnice: přečíst str. 68 - 69 (udělat stručný zápis) a nakreslit: strom a keř str.68, hroznovité větvení a vrcholičnaté větvení Téma: Stonek - procvičování Cíl: Vypracuji otázky a PS (stonek) Učebnice: Vypracovat do sešitu otázky a úkoly str. 6

Arial Symbol biologie Dokument obrázku rostlinné orgány kořen (radix) podélná stavba kořene příčná stavba kořene metamorfózy (přeměny) kořene hospodářské využití Snímek 7 stonek (kaulom) příčná stavba stonku sekundární stavba stonku rozdělení rostlin podle typu stonku metamorfózy (přeměny) stonku hospodářské. Transcript 308_vegetativní orgány rostlin Vegetativní orgány rostlin Stonek - Kaulom Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Funkce stonku Stonek = nadzemní část cévnatých rostlin Funkce: 1 hroznovité květenství s květy přisedlými na rozšířeném, plochém nebo vyklenutém konci stonku, lůžku úboru (hvězdnicovité - Asteraceae) unifaciální list plochý, s oběma stranami stejného vzhledu (s nerozlišeným rubem a lícem) (kosatec - Iris

Větvení stonku 1.hroznovité - postranní stonky jsou kratší 2.vrcholičnaté - postranní stonky než stonek hlavní přerůstají stonek hlavní Přeměny stonku - oddenky - zásobní funkce. Umožňuje přežít nepříznivé období - oddenkové hlízy (brambor) - stonkové hlízy (kedluben). sympodiální větvení listy celokrajné, se souběžnou nebo rovnoběžnou žilnatinou, uzliny stonku unilakunární s jednou listovou stopou květy zygomorfní, prašníky přisedlé dřeviny květenství hroznovité (racemózní), květy čtyřčetné nitky ztlustlé plod přehrádkovaná tobolka picrAmniAles Picramniacea větvení stonků. HROZNOVITÉ VRCHOLIČNATÉ. STAVBA STONKU. 1. pokožka. 2. prvotní kůra. 3. střední válec s vodivými pletivy. 4. dřeň. Druhotná stavba stonku: způsobena činností . druhotného dělivého pletiva /KAMBIUM /, vzniká druhotné lýko a druhotné dřevo - tloustnutí stonku Květenství (inflorescentia; inflorescence; Blütenstand) Soubor květů sestavený podle určitých zákonů se nazývá květenství. Vzniká obvykle zmenšováním listenů, a proto nemusí být vždy jasné, co už je květenství a co jen výhon s jednotlivými květy (Veronica, rozrazil).Velikost květenství: Nanothea (Asteraceae) z Korsiky má úbory tvaru košíčku s průměrem 2-3. větvení stonku: A. hroznovité - postranní stonky jsou delší B. vrcholičnaté - postranní stonky přerůstají stonek hlavní 20 19 17 18 Stavba stonku pokožka prvotní kůra střední sloupec některé rostliny druhotně hubnou dělivé pletivo kambium vytváří druhotné lýko a dřevo. Stonek podle větvení: Hroznovité Stavba stonku: Bylinný stonek - pokožka, dužnina a v ní svazky cévní (žilky). Sv.cévní mají část dřevní(vede vodu a živiny od kořene vzhůru ↑ a lýkovou (vede produkty fotosyntézy-cukry z listů do míst spotřeby↓)

 • Hnědá kožená bunda panska.
 • Znak telefonu.
 • Mandlové hrudky.
 • Nominalismus význam.
 • Chmelové sloupy prodej.
 • Anna barkovová.
 • Deník anny frankové pdf.
 • Filtrace bazen.
 • Zpracování zelených fazolek.
 • Mateřská škola marina sro.
 • Responsive web.
 • Thovt.
 • Fotka na pas rozmery.
 • Strategie sazeni forum.
 • Tygře tygře báseň.
 • 4 polovy jack zapojení.
 • Sardinie dovolená recenze.
 • Váhy bazoš.
 • Shiba inu do domu.
 • Jak začít závodně plavat.
 • Paralen cena.
 • Srdcem ryb protéká krev.
 • Daya youtube.
 • Sebastian stan filmy.
 • Vegan bezlepkove brownies.
 • Restaurace u hájků hluboká nad vltavou.
 • Stupeň vyztužení.
 • Smecta 30 sáčků.
 • Jak sbalit mladšího muže.
 • Bouzov.
 • Ratatouille recept pohlreich.
 • Pokemon go cheats cz.
 • Kytara 45mm.
 • Plazma tv výprodej.
 • Jpegtopdf.
 • Mozaika černá.
 • Kolový nakladač volvo.
 • Výkup aut liberec.
 • Polopatě opakování.
 • Imunita právo.
 • Cyklistika anatomie pdf.