Home

Mechanické vlastnosti plynů

Mechanické vlastnosti plynů Zápisy do sešitu. Vlastnosti plynů 1/2 Struktura - molekuly v neustálém, neuspořádaném pohybu, daleko od sebe, rychlejší než v kapalině, působí na ně F g Země, narážejí na sebe a) tekutost - dají se přelít dolu hustší než vzduch nahoru řidší než vzduch. Vlastnosti plynů. MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ. Co už víme o plynech? Vlastnosti plynů: 1) jsou snadno stlačitelné a rozpínavé 2) nemají vlastní tvar ani vlastní objem 3) jsou tekuté 4) jsou složeny z částic, které se neustále a neuspořádaně pohybují 5) mají teplotu uhnutí a tání Atmosféra Země. Atmosférický tlak Mechanické vlastnosti plynů: A. Výklad . 1) Plyny a jejich vlastnosti: souvisí s částicovou stavbou - malé síly mezi molekulami, velké vzdálenosti : jsou tekuté, bez tvaru, rozpínavé, snadno stlačiteln é . 2) Atmosféra Země. Mechanické vlastnosti plynů . Atmosféra Země - vzduchový obal Země. Atmosférický tlak - vzniká působením vrstev atmosféry na sebe. p a = F/S - měří se pomocí hydrostatického tlaku sloupce rtuti - vzduchoprázdno : p a = p h ( vakuum ) - pro měření se také používá aneroid a barograf ( také možnost zápisu ). 2.2. Mechanické vlastnosti kapalin: Prezentace vytváří souhrnný přehled o probíraném učivu. Pomocí rozcestníku lze v prezentaci vybírat ty oblasti, které se právě učíme. F7_My_MvK.ppt (2,8 MB) 2.3. Mechanické vlastnosti plynů: Souhrnný přehled učiva k danému tématu. Vhodné i jako podklad pro zápis do sešitů

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ. VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ (opakování) Co už víme? Kapaliny: · jsou tekuté · hladina je vždy vodorovná · tvar zaujímají podle nádoby · jsou téměř nestlačitelné · jsou snadno dělitelné Plyny: · jsou tekuté · jsou dělitelné · jsou stlačitelné Blaise Pasca Atmosféra Atmosférický tlak Pokusy Mechanické vlastnosti plynů Atmosféra Atmosférický tlak Pokusy vzduchový - plynný obal Země, který je k Zemi připoután gravitační silou a díky kterému se na naší planetě mohl vyvinout život. složení: 21% kyslíku 78% dusíku 1% jiné plynné látky vodní pára částečky prachu.

 1. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ Základní vlastnosti kapalin a plynů. Kapaliny a plyny označujeme společným názvem TEKUTINY TEKUTOST = základní, společná vlastnost kapalin a plynů. příčina tekutosti: snadná vzájemná pohyblivost částic,.
 2. imum - GNB - Mechanika kapalin a plynů 1 Vlastnosti kapalin a plynů hydrostatika - zkoumá vlastnosti kapalin z hlediska stavu rovnováhy kapalina je v klidu hydrodynamika - zkoumá vlastnosti kapalin v pohybu aerostatika, aerodynamika analogicky pro plyny (nejčastěji vzduch) tekutiny - společný název pro kapaliny a plyn
 3. F 2 F 1 S 6. Mechanika kapalin a plyn Tekutiny: jejich rozdlení, jejich základní charakteristiky: - základním znakem tekutin (kapalin a plyn) je jejich tekutost a s ní související snadná dlitelnost; píinou rzné tekutosti je pak vnitní tení - viskozita. Vlastnosti kapalin: 1
 4. MACHÁŇOVÁ, Šárka. Hra - mechanické vlastnosti plynů. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 11. 08. 2011, [cit. 2020-11-18]
 5. Mechanické vlastnosti kapalin Mechanické vlastnosti plynů 8. ročník Mechanická práce, výkon, účinnost Mechanická energie Teplo Přeměny skupenství Pístové spalovací motory Elektrické vlastnosti látek Elektrické obvody Elektrický odpor vodiče Zapojení spotřebičů v obvodě Meteorologie 9. roční
 6. MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN. VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ (opakování) Co už víme? Kapaliny: · jsou tekuté · hladina je vždy vodorovná · tvar zaujímají podle nádoby · jsou téměř nestlačitelné · jsou snadno dělitelné Plyny: · jsou tekuté · jsou dělitelné · jsou stlačitelné Blaise Pasca
 7. Mechanika tekutin (též mechanika kapalin a plynů) je část mechaniky, která se zabývá mechanickými vlastnostmi tekutin, tj. silami v kapalinách a plynech a pohybem kapalin a plynů (prouděním)

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. Materiály jsou určeny pro 2. ročník osmiletého gymnázia, lze je využít pro žáky základní školy ; V prezentaci najdete rozdělení a základní parametry výbušnin. Nechybí fyzikální charakteristiky a popisy základních Téma prezentace: Výbušniny a jejich vlastnosti. Typ souboru. Autor : Jiří Toman Jazyk : čeština Očekávaný výstup : žáci si zopakují formou testu učivo na téma MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ Speciální potřeby : žádné Druh učebního materiálu : prezentace, pracovní list - test Cílová skupina : žák Stupeň a typ vzdělávání : základní vzdělávání 2. stupeň 2.období. MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ. VLASTNOSTI PLYNŮ. skládají se z molekul, které se neustále a neuspořádaně pohybují.

Mechanické vlastnosti plynů - webzdarm

Pracovní list - mechanické vlastnosti plynů. Vyhledej v Tabulkách pro ZŠ (F9) hodnotu atmosférického tlaku v místech podle obrázku. Na svislé ose je nadmořská výška. Tlak vyjádři v jednotce hPa. Balón má objem 30 m3 a jeho hmotnost i s košem je 15 kg Mechanické vlastnosti plynů. 1. Opakování . vlastnosti plynů: skládají se z molekul, které se neustále a neuspořádaně pohybují. rozpínavost. tekutost. nemají vlastní tvar ani objem (zaujmou vždy tvar nádoby) náčrt vnitřní struktury. látek: 2. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. atmosféra Země: plynný obal Země Žáci se za pomoci několika pokusů seznámí s vlastnostmi plynů. Při pokusech žáci využívají znalostí osvojených z praxe Za normálních podmínek (p 0 = 101325 Pa T 0 = 273,15 K) se vlastnosti skutečných plynů přibližují k vlastnostem ideálního plynu. Za těchto podmínek 1mol jakéhokoliv plynu má vždy objem V 0 = 22,415.10 -3 m 3 .mol -

Video: Mechanické vlastnosti plynů

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ : 2.90 Co už víme o plynech? 2.9 Atmosféra Země. Atmosférický tlak: 55: 2.10 Měření atmosférického tlaku : 2.11 Změny atmosférického tlaku : 2.12 Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země : 2.13 Tlak plynu v uzavřené nádobě. Manometr : Úlohy ke shrnutí učiva 2.9 až 2.13 : 3. Mechanické vlastnosti plynů. Vlastnosti plynů - opakování učiva 6. ročníku. Jakou vlastnost plynů prokážeme, když nafukujeme vzduchem míč Mechanika je obor fyziky, který se zabývá mechanickým pohybem, tedy přemísťováním těles v prostoru a čase a změnami velikostí a tvarů těles.. Mezi nejčastěji používané veličiny v mechanice patří poloha, rychlost, zrychlení, síla, energie a hybnost.. Mechanika patří k nejstarším oborům fyziky a od počátku byla úzce spojena s technickými aplikacemi, např. s. Fyzika 7.ročník Mechanické vlastnosti plynů skupina A 1. Plynná tělesa jsou a) nestlačitelná c) malá b) stačitelná d) velká 2.Tlak vzduchu se nazývá a) hydrostatický c) atmosférický b) hydrodynamický d) přetlak.

2. Mechanické vlastnosti kapalin a plynů :: EDU we

Mechanické vlastnosti plynů Last modified by: Martykánová Jiřina. MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ A. MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN 1. Mechanické vlastnosti kapalin a) TEKUTINY = mají spoleþnou vlastnost - b) VLASTNOSTI KAPALIN - 1) 2) důvod 1. a 2. bodu: molekuly se posouvají, mění polohy - jsou v neustálém a neuspořádaném pohybu (důkaz: difúze, Brownův pohyb) 3 Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. Materiály jsou určeny pro 2. ročník osmiletého gymnázia, lze je využít pro žáky základní školy. F 41 - MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN.pptx (1437921) Popis F 41 - prezentace.pdf (117584) F 42 - PASCALŮV ZÁKON.pptx (675187) Popis F 42 - prezentace.pdf (118488 1. Mechanické vlastnosti kapalin.pdf. 2. MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ. 2. Mechanické vlastnosti plynů.pd Magnetické vlastnosti látek: A. Výklad. Tady je možné shlédnout prezentaci k tématu magnetické vlastnosti látek: resp. stručné vysvětlení problematiky. Magnety: přírodní = magnetovec (velmi slabé působení) umělé = ferity . Feromagnetické látky = látky.

test4

FY_021_Mechanické vlastnosti plynů_Mechanické vlastnosti plynů Autor: Mgr. Lenka Němcová Škola: Základní škola Velehrad, okres Uh. Hradiště, příspěvková organizace Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování a rozšíření učiva mechanické vlastnosti plynů. Materiál rozvíjí a vysvětluje učivo o. 5 a) Urči tlak vody v hloubce 10 m, 20 m, 50 m. b) Proč se staví hráz u přehrady podle obrázku 1.Mechanické vlastnosti plynů Author: programator2 Created Date: 8/24/2010 8:09:46 AM Keywords ().

46_Mechanické vlastnosti plynů 34_Mechanické vlastnosti kapalin jsou tekuté, dělitelné volná hladina je vodorovná, ve spojených nádobách ve stejné výši, ideální kapalina je nestlačitelná kapalné těleso má stálý objem, tvar se přizpůsobuje tvaru nádoby Vlastnosti kovů a jejich slitin. Vlastnosti dělíme na : · Mechanické · Fyzikální · Chemické · Technologické Mechanické vlastnosti - pevnost, tvrdost a pružnost.. Fyzikální vlastnosti - vodivost elektrického proudu tepla, působení magnetu, barva a lesk.. Chemické vlastnosti - chování kovů ve vlhkém prostředí, působení kyselin a plynů Pracovní list: Mechanické vlastnosti plynů (1.) 1. _____ je plynný obal Země, udržovaná na místě zemskou _____. Atmosféru Země tvoř Mechanické vlastnosti plynů Vše, co dělám k plynům - zápisy, animace, aplikace, videonávody atd

vlastnosti plynŮ:1) snadno stlaČitelnÉ a rozpÍnavÉ př. stlačený vzduch při nafukování míče, v plynových bombách, př. rozpínající se vzduch při unikání z propíchnuté duše jízdního kol Kinetická energie molekul však není tak vysoká, aby se ze vzájemného působení vymanily (jako u plynů) a proto mají kapaliny stálý objem. Vlastnosti kapalin. U kapalin můžeme pozorovat následující vlastnosti. Mohou téct, nemají vlastní tvar a kopírují tvar nádoby, ve které se nacházejí Mechanické vlastnosti plynů . Welcome to WALS Online. The World Atlas of Language Structures (WALS) is a large database of structural (phonological, grammatical, lexical) properties of languages gathered from descriptive.. Přejděte s plynem k nám a garantujeme, že ušetříte Přejít k nám je snadné. Změnu dodavatele vyřídíme za vás

Základní vlastnosti kapalin a plynů - FYZIKA 00

osmisměrka - Mechanické vlastnosti plynů mechanické vlastnosti kapalin viz: F7_mechanicke_vlastnosti_kapalin_otazky_odpovedi.doc; mechanicke_vlastnosti_kapalin_doplnovani_interactive.htm test č. 8 čtvrtek 3.3.2016 viz: Otáčivý a deformační účinek síly, tření. Mechanické vlastnosti kapalin a plynů Kapaliny Plyny jsou tekuté jsou tekuté hladina je vždy vodorovná nemají vlastní tvar ani objem tvar zaujímají podle nádoby rozpínavé - vyplní vždy celý prostor téměř nestlačitelné stlačiteln Mechanické vlastnosti kapalin - test (heslo: fyzika) Mechanické vlastnosti plynů - test (heslo: fyzika) Optika - test (heslo: fyzika) Práce, energie, teplo - test (heslo: fyzika) Skupenství látek - test (heslo: fyzika) Opakování - pořadí podle osnov (50 otázek) - test (heslo: fyzika Pracovní list - mechanické vlastnosti plynů. 1.Vyhledej v Tabulkách pro ZŠ hodnotu atmosférického tlaku v místech podle obrázku. Na svislé ose je nadmořská výška. Tlak vyjádři v jednotce hPa. 2.Balón má objem 30 m3 a jeho hmotnost i s košem je 15 kg

Hra - mechanické vlastnosti plynů - Digitální učební

- MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ ATMOSFÉRA ZEM: ATMOSFÉRA ZEM = Vzduchový obal obklopující naši planetu do výše mnoha set kilometrů: VRSTVY ATMOSFÉRY: Podle charakteru průběhu teploty vzduchu s narůstající výškou se rozeznává: TROPOSFÉRA STRATOSFÉRA MEZOSFÉRA TERMOSFÉRA EXOSFÉR Mechanické vlastnosti plynů Zobrazit informace o testu Skrýt informace o testu. Název: Mechanické vlastnosti plynů. Mechanické vlastnosti plynů, atmosféra Země - za 3 000. Vyjmenuj 3 základní vlastnosti plynů. Snadno stlačitelné a rozpínavé. Nemají vlastní tvar ani objem. Jsou tekuté (dají se přelévat). Mechanické vlastnosti plynů, atmosféra Země - za 4 000

Vlastnosti kapalin a plyn Z kladn mechanick vlastnosti tekutin jsou shrnuty v n sleduj c tabulce: shodn vlastnosti kapalin a plyn - zele Test:Mechanické vlastnosti Plynů. Autor: RNDr. Kateřina Kopečná. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 5

Mechanické vlastnosti plynů :: Fyzika Maršovsk

Vlastnosti plynů prezentace Mechanické vlastnosti plynů - ppt stáhnout Podobné prezentace . Připravujete prezentaci na schůzku, či jednání? Nabídku do výběrové řízení, nebo projektu? V tištěné podobě to stále má svou přidanou hodnotu. Klienti či kolegové mají vaší prezentaci v ruce a mohou. Mechanické vlastnosti plynů test. Materiály jsou při používání vystaveny různému namáhání, např.: tah, tlak, krut, střih, ohyb. Tato namáhání nepůsobí samostatně, ale v různých kombinacích. Aby materiál odolal těmto námahám, musí mít určité vlastnosti, jako je pevnost, tvrdost, pružnost, tvárnost a jiné. Klíové slovo: Vlastnosti tekutin, tekutost Anotace: Prezentace je urena pro žáky 1. a 2. roníku uebních oborů, slouží kprocviování probrané látky a k opakování před písemným a ústním zkoušením. Žáci si ověří své znalosti z výukového tématu vlastnosti tekutin

PPT - ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK PowerPoint Presentation

Mechanika tekutin - Wikipedi

Vlastnosti kapalin a plynů V této části budou popsány mechanické vlastnosti kapalin a plynů nikoliv vlastnosti, které vyplývají z částicového složení těchto látek. Základní vlastností kapalin a plynů je jejich tekutost, jejíž příčinou je snadná vzájemn Vlastnosti plynů tvořící atmosféru. délka videa 00:00. Zemská atmosféra se převážně skládá z dusíku, kyslíku a oxidu uhličitého. Tyto plyny mají rozdílné vlastnosti. Kyslík je plyn, který podporuje hoření, zatímco dusík a oxid uhličitý hoření nepodporují MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN. 1. Mechanické vlastnosti kapalin, vnější síla působící na kapalinu, Pascalův zákon . 2 Fyzika >> 7. třída. Kapitoly učiva v sedmém ročníku: 7.1. Pohyb těles, síly 7.2. Mechanické vlastnosti kapalin 7.3. Mechanické vlastnosti plynů Mechanické vlastnosti plynů - opakování; 2.9 Atmosféra Země. Atmosférický tlak; 2.10 Měření atmosférického tlaku; 2.11 Změny atmosférického tlaku; 2.12 Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země; 2.13 Tlak plynu v uzavřené nádobě. Manomet

PPT - - žáruvzdornost, tepelná vodivost PowerPointFyzika 7Elektromagnetické jevy | FyzikaonlinePPT - PEDOSFÉRA Půdní obal Země PowerPoint Presentation

1. pohyb tĚlesa 13 (hodin) 2. ÚČinky sÍly 19. 3. mechanickÉ vlastnosti kapalin 1 Struktura a vlastnosti plynů. skupenství s nejjednodušší strukturou (jednoatomové nebo víceatomové molekuly) malé přitažlivé síly Ideální plyn zjednodušený model plynu pro jeho molekuly platí: Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul od sebe zanedbatelně malé Molekuly ideálního plynu mimo vzájemné srážky na sebe. Dlouhodobě snese teploty do 80 °C, krátkodobě do 95 °C, mechanické vlastnosti si zachovává do -40 °C. Jak se vyrábí nízkotlaký (vysokohustotní) HDPE a jaké má vlastnosti? Zieglerův způsob výroby probíhá při teplotě 60-75 °C a při atmosférickém tlaku, přičemž katalyzátorem je chlorid titaničitý Uzavřeli jsme téma Mechanické vlastnosti kapalin. Začneme se věnovat vlastnostem plynů, dozvíme se něco málo o atmosféře a vysvětlíme si související jevy, se kterými se setkáváme v každodenním životě. V pondělí vložím do výuky úkoly, které si, prosím, do páteční on-line výuky projděte. 28.9.-2.10. 202

 • Kvadratická funkce pracovní list.
 • Trinidad a tobago počasí.
 • Jedlá soda krevní tlak.
 • Mei li cheng.
 • Ocelove nausnice.
 • Muž v 50 letech.
 • Sýr philadelphia penny.
 • Mateřská škola marina sro.
 • Svetry pro chrty.
 • Lutz ostrava.
 • Terkel má problém rap.
 • Golf karlštejn.
 • Co je to výživa.
 • Podmínky pro získání hypotéky česká spořitelna.
 • Vissel kobe wiki.
 • Lasakovi word styly.
 • Prodej roubovaných melounů.
 • Odrezky z tvrdeho dreva.
 • Svediva vyrazka po antibiotikach.
 • Stafylokok v krku u dětí.
 • Ai to png.
 • Přehrávání hudby z sd karty.
 • Teslův transformátor hudba.
 • Cz nace anglicky.
 • Radnice liberec zajímavosti.
 • Area 51 konspirationsteori.
 • Policejní kamery v praze.
 • Design kavarny.
 • Kamír a co sro.
 • Ručně vyrobené dárky pro babičku.
 • Výrobník tříště bazar.
 • Červen zajímavosti.
 • Jak si sestavit cvičební plán na hubnutí.
 • Svatební dort olomouc.
 • Michael gambon 80s.
 • Pinki.
 • Vlastník makro.
 • Bugatti chiron prodej.
 • Vír přehrada.
 • Test ddr4.
 • Uran obrázky.