Home

Odstranění asfaltových pásů

Svépomocí.cz - Pokládka asfaltových pásů se zdá být ..

 1. Asfaltových pásů je ale na našem trhu velké množství, a tak vybrat ten správný, vyhovující, a ještě cenově přijatelný není jednoduché. Na asfaltové pásy se bohužel mnoho lidí dívá jen jako na černé role, které je potřeba na stavbě rozbalit a hořákem nějak nahřát a slepit k sobě
 2. Často dochází k natavování asfaltových pásů na vlhký podklad s jinovatkou nebo za mrholení, takže opět nedojde k plnoplošnému natavení asfaltových pásů. Navíc se do souvrství vodotěsné izolace zabuduje vlhkost, která v létě opět vytváří nám známé puchýře ve vodotěsné izolaci
 3. Dotaz: Odstranění asfaltových pásů. Dobry den, pod 50 let starym linem jsou asfaltove pasy, jak je mozne je z betonove podlahy odstranit? dekuji. viz odpověď na váš předchozí stejný dotaz. Na vaše dotazy odpovídá: Richard Dener. Chci se doptat na další informace
 4. Jedním z nejdůležitějších parametrů povlakových krytin střech je sklon střechy.Plochá střecha má sklon od 1°(1,75%) do 5°(8,75%) a šikmou střechou můžeme označit střechu se sklonem od 5° do 45°(100%). U sklonu nad 45° jde o střechu strmou - zde je třeba sklon pro využití asfaltových pásů jinak omezit. Pro sklony od 1° do 3°(5,24%) jsou zásadně používány.
 5. realizaci asfaltových pásů na střechách a ve spodní stavbě. Publikace obsahuje také definice podkladů a navazujících konstrukcí pro potřeby přejímky staveniště realizačními izolatérskými firmami. Publikace vychází z obecných principů konstrukční tvorby střec

Montáž asfaltových pásů. Jak už bylo zmíněno, významnou roli při montáži hraje teplota a povětrnostní podmínky. Doporučené minimální teploty pro pokládku modifikovaných asfaltových je alespoň +5 °C. U oxidovaných asfaltových pásů je doporučená teplota +10 °C Odstranit mech lze několika způsoby, my se zaměříme na chemický způsob odstranění a přípravky k němu určené. Mech-stop. Jedná se o přípravek na bázi kvartérních amonných sloučenin určený pro odstranění řas, mechů a lišejníků. Nosná vložka asfaltových pásů Prodej asfaltových pásů. Cenově dostupné asfaltové pásy ze surové hadrové lepenky nebo skelné rohože. Asfaltové pásy jsou skladem. Výhodná cena dopravy mPVC folie tl. 1.5 mm, 2 mm Orientační cena zahrnuje dodávku folie a montáž při minimální izolované ploše nad 150 m 2. Typ folie. 150 až 250 m 2. 250 až 500 m 2. 500 m 2 a více. ALKORPLAN 3503 Oprava plochých střech z klasických hydroizolačních pásů. Majitelé objektu, jehož plochou střechu tvoří klasické hydroizolační pásy, jistě zajímá správná údržba vodotěsné izolace. Opravu lze učinit pomocí moderních bezúdržbových modifikovaných asfaltových pásů nebo hydroizolačních fólií

Nespornou výhodou asfaltových hydroizolačních nátěrových hmot je jejich aplikovatelnost za studena. Oprava a údržba střech. OPRAVA A ÚDRŽBA HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ PLOCHÝCH STŘECH. Hydroizolační vrstva plochých střech (lepenka) je vzhledem ke své poloze a expozici vůči okolnímu prostředí namáhána množstvím vlivů. Příčné přesahy jednotlivých pásů jsou minimálně 100 mm, lépe 150 mm. Podélné přesahy pásů jsou minimálně 80 mm, lépe 100 mm. Asfaltové pásy musí být vůči sobě posunuty tak, aby v jednom místě nepotkaly více jak 3 spoje (jinak řečeno aby nevznikl průběžný příčný spoj asfaltových pásů)

Musíte pracovat s asfaltovými pásy v zimě? Pascal

Základní rozdělení asfaltových hydroizolačních pásů je: pásy z oxidovaného bitumenu a pásy z modifikovaného bitumenu (SBS nebo APP). Typ bitumenu: Pásy z oxidovaného bitumenu: oxidované pásy mají teplotní rozhraní od 0 °C do +70 °C. Při 0 °C pás při ohnutí popraská a při teplotě nad +70 °C začíná asfalt stékat Rozdělení asfaltových pásů podle nosné vložky Na nosné vložce asfaltového pásu do jisté míry závisí charakteristika a použití výrobku. Nosnou vložku je možné rozdělit podle několika kritérií: Nasákavost: nasákavé nosné vložky (například pásy A330H) nenasákavé nosné vložky (polyesterové rouno, skelná. Technologický postup pokládky asfaltových pásů Icopal Vedag CZ s.r.o. Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8, tel.: 220 303 710, email: [email protected] Obecný technologický postup pokládky natavitelných asfaltových pásů Oblast použití Natavitelné asfaltové pásy se používají k vytvoření vodotěsných systémů střešních plášťů, teras, vegetačních střech, spodních. Kromě izolačních asfaltových pásů a měkčeného PVC je v nabídce také velmi flexibilní tekutá hydroizolace. Je možné ji využít jako pro hydroizolaci v novostavbách, tak i při rekonstrukcích. Tekutá hydroizolace má dvě základní podoby - gumoasfaltová hydroizolace a tekutá lepenka z pásů z SBS modifi kovaného asfaltu se obvykle používá oplechování z ocelového pozinkovaného plechu nebo měděného plechu tl. min. 0,55 a 0,6 mm a hliníkového plechu tl. min. 0,7 mm. Pro oplechování okraje střechy ukončující hydroizolaci z asfaltových pásů se nedoporučuje používat titanzinkový plech. Tato slitin

Vidíte tedy sami, že uplatnění asfaltových pásů ve stavbách je opravdu široké, a pro konkrétní použití se vyrábí i typy asfaltových pásů s různými vlastnostmi , které se liší: tloušťkou, druhém použité asfaltové vrstvy, typem nosné vložky, povrchovými úpravami spodního a horního líce Pokládka asfaltových pásů na plochou střechu Od: kde po odstranění lepenky z mé střechy vznikl cca 2-3cm schod. A protože lepenka sousedovy garáže už taky moc netěsní, tak se chci zeptat, jestli lze na tento schod použit nějaký asfaltový tmel nebo něco podobného, čímž bych zabil dvě mouchy jednou ranou a to že bych. Popis technologie k montáži asfaltových pásů AQUAIZOL® 1. Základní rozdělení asfaltových pásů a jejich využití. Náš sortiment výrobků obsahuje více než 42 názvů střešních a hydroizolačních materiálů na substrátu ze skelné tkaniny nebo polyesterové rohože

Mezi nejrozsáhlejší realizace naší společnosti v této oblasti patřilo například odstranění střešní krytiny z natavitelných asfaltových pásů o ploše cca 6.500 m 2 z objektu bývalého Obchodního centra Růže v Praze 4 v roce 2015. Po odstranění materiálů s obsahem azbestu bylo obchodní centrum demolováno v souvislosti. Z hlediska odstraňování sněhu ze střechy je odolnější dvouvrstvá povlaková izolace jednoplášťové střechy z plnoplošně natavených asfaltových pásů tl. asi 8 mm, než volně položená a mechanicky přikotvená vodotěsná izolace z hydroizolační fólie tl. 1,2 až 1,5 mm

Před předáním stavby by se investorovi měla těsnost jednoznačně prokázat. Hmota asfaltových pásů tohoto typu tlaku vody odolá, pokud spočívá na pevné podložce. Problém je ale se zpracováním těchto pásů v reálných podmínkách stavby. Jedná se zejména o obtížné opracování detailů těmito pásy Podklad tvoří silikátové vrstvy, ocel, dřevo, tepelná izolace, původní hydroizolační vrstva z asfaltových pásů, minimální doporučený sklon střechy je 2 %. Příspěvek asfaltového pásu ECO-ACTIV® na odstranění znečištění ovzduší zapadá do koncepce HQE Standard (High Quality Standard - ekologické normy pro.

Svépomocí.cz - STŘECHY Z ASFALTOVÝCH PÁS

Hydroizolace z asfaltových pásů Povrchové krytiny z různých materiálů vyžadují různé požadavky na údržbu. Například modifikované asfaltové pásy s povrchovou úpravou s posypem keramického granulátu jsou na rozdíl od těch neposypaných na údržbu velmi nenáročné, dokonce téměř bezúdržbové Jednotlivý úsek byl vždy odkopán, zapažen a posléze bylo provedeno odstranění zbytků původní izolace, vyrovnání zdiva a aplikace modifikovaných asfaltových hydroizolačních pásů s přesahem. Na tyto pásy byla aplikována ochranná a zateplovací vrstva extrudovaného polystyrenu pro ochranu asfaltových pásů při zpětném. V případě asfaltových pásů má být přechod s náběhem, který je tvořen klínem (obvykle z tepelné izolace z minerálních vláken) vloženým pod pásy hlavní hydroizolační vrstvy. Na svislé ploše atiky výšky max. 500 mm není nutné hlavní hydroizolační vrstvu z fólie kotvit k podkladu Barvy posypů asfaltových pásů BMI Icopal, DE Po odstranění krycích fólií ze samolepících proužků se spoj těsně uzavře. Při následném natavování podélného spoje plamenem hořáku je podkladní vrstva chráněna proti poškození plemenem. CUT-LINE

Máte na střeše eternit? Využijte pro rekonstrukci

Hydroizolační souvrství asfaltových pásů je možné použít k sanaci střechy bez odstranění původních vrstev, ale i v případě, kdy je požadavek na kompletní odstranění stávajících vrstev a provedení nového střešního pláště. Návrh skladby se odvíjí od provedení kontrolních sond do souvrství, odběru vzorků Dalším krokem je položení hydroizolace - asfaltových pásů, aby se mohlo začít se zděním obvodového zdiva. Současně vyzdíme komín, překlady nad okny a dveřmi a pokračujeme stropem. Po odstranění podpůrné konstrukce stropu a po montáži podkroví včetně pozedních věnců a štítů přijde na řadu střecha

Mechanická bariéra proti vzlínání vody se vytvoří vsunutím izolačního materiálu (např. asfaltových pásů) do celého průřezu zdiva při tzv. podřezávání. druhým krokem její odstranění. Zdrojem vlhkosti může být například nedostatečné větrání, chybějící zateplení, prasklé potrubí nebo srážková voda. Kompletní revitalizace po odstranění původních vrstev (dvoupláště, staré zavlhlé vrstvy, hnijící asfaltové pásy apod.) * Hydroizolační fólii lze zaměnit za souvrství asfaltových pásů * Tepelnou izolaci lze zaměnit za desky z minerální vaty (např. Rockwool, Orsil Jednou z metod je mechanické podřezání zdiva pilou (max. tloušťky zdiva 75 cm), kdy řetězovou pilou prořízneme spáru v úrovni, ve které budeme vkládat izolaci v podobě např. asfaltových pásů, izolační fólie, izolačních pásů z PVC nebo i ocelových plechů. Důležité je precizní napojování jednotlivých pásů V parametrech asfaltových pásů je míra modifikace určena zkouškou, při níž je zkušební vzorek v lázni ochlazen na deklarovanou hodnotu (například -25°C) a poté je ohnut přes trn o průměru 30 mm (foto 3.). Po tomto testu musí, pro deklarovanou hodnotu v technických listech, POV a CE, zůstat zkoušený etalon bez trhlin

IPA: Asfaltové pásy na střechu i do spodní stavb

Technická zpráva - KP Úsk - Chomutov, Riegrova 4510 - dopracování podkladů pro podání žádosti ŽP 2014 Leden 2016 c) seznam použitých podkladů, SN, technických p %edpisů, odborné literatury, software, [1] Projekt odstranění azbestových materiálů vychází z národní legislativy eské re publik Pokyny pro zpracování asfaltových pásů výrobního programu firmy Charvát a.s. Asfaltové hydroizolační pásy výrobního programu firmy harvát a.s. jsou určeny pro ochranu staveb proti vodě v různém stadiu skupenství, proti pronikání radonu z podloží i pro vrchní (finální) vrstvu střešního pláště ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI SPODNI STAVBY RODINNÉHO DOMU. Veškeré prostupy jsou řešeny principem pevné a volné příruby, mezi které byla sevřena hydroizolace z asfaltových pásů. Prostor mezi ocelovou chráničkou a prostupujícím potrubím byl utěsněn nafukovacími vaky.. Technologie povlakové izolace z hydroizolačních fólií může být v řadě případů levnější než technologie asfaltových pásů. Pokud není ze statických důvodů možné další přitížení střešního pláště nebo je problematické odstranění dožilé vodotěsné izolace z asfaltových pásů či hydroizolační fólie bez poškození podkladu, bývá u rekonstrukce. Bezpečným řešením by bylo odstranění asfaltových pásů, jejich nahrazení difúzně otevřenou pojistnou fólií, nové kontralatě, bednění a krytina. Mezera vymezená kontralatí ale musí být dobře provětraná, tedy přívod mezerou min. 2 cm u spodního okraje střechy a stejný odvod ve vrcholu střechy

Mechy a lišejníky na střeše - jak je odstranit a jak

 1. Odstranění asfaltových skvrn. rámu dveří a prahů. skel a zrcátek. vysušení karosérie. Tepování. bezpečnostních pásů. čelounění sedadel čelounění stropu podlahové koberce úložného prostoru. výplně dveří 17 položek. TOP. Od nejdražších. Od nejlevnějších. Mytí skel a zrcatek
 2. . 4,0 mm, zcela výjimečně pak pásy 3,5 mm. Na vodotěsnost tj. nejdůležitější vlastnost asfaltových pásů, má vliv kvalita natavení 8 cm běžného podélného přesahu až 12 cm zvětšeného příčného přesahu
 3. Vytvoření nového střešního pláště bez nutnosti odstranění stávajících asfaltových či jiných pásů Zpracovatelnost při extrémních teplotách - 10 až 50° C, ideální pro opravy bez použití ohn
 4. Podrobnosti o firmě Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR, z.s. - IČO 65352262 z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, registru ekonomickýc
 5. Dnešní výroba asfaltových pásů a šindelů se v mnohém odlišuje od původních výrobních procesů. Stala se více sofistikovanou a uzpůsobenou potřebám klienta. Tyto změny jsou nejvíce znatelné v rozšiřování našeho produktového portfolia a barevné škály povrchových úprav materiálů
 6. Barvy určené k nátěrům střech neplní pouze dekorativní funkci. Mnohem důležitější je funkce ochranná, kdy tyto nátěry v konečném důsledku zabraňují následným průnikům vody střechou, která může být poškozena povětrnostními vlivy, netěsností asfaltových pásů, degradací nátěru a následným prorezavěním

Asfaltové pásy - GUTT

 1. erální vlny o celkové tl. 280 mm a v provedení nové hydroizolace z modifi kovaných asfaltových pásů. Na obrázku 12.3 je vidět zadání jednotlivých vrstev konstrukce včetně počáteční zabudované vlhkosti 2,5 kg/m² v heraklitu a pěnovém polystyrenu
 2. Odstranění vlhkosti - sanace objektu. 10. 6. 2020 provedení vnitřní dodatečné svislé izolace silikátovou stěrkou a vodorovné dodatečné hydroizolace podlah z asfaltových pásů, provedení sanační omítky a také provedení vodorovné a svislé hydroizolace zdiva (injektáž, nopová folie), úprava terénu kolem objektu.
 3. álu I - odstranění původního souvrství až po parozábranu, provedení nové parozábrany, tepelné izolace z
 4. Izolační systém POLYDEK se standardně vyrábí se třemi druhy asfaltových pásů: V 60 S 35 - s asfaltovým pásem z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné rohože (typ BITAGIT) G 200 S 40 - s asfaltovým pásem z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněnou tkaninou, která dodává pásu vynikající pevnost (typ SKLOBIT
 5. Příspěvek asfaltových pásů ECO-ACTIV na odstranění znečištění ovzduší zapadá do koncepce HQE Standard (High Quality Standard - ekologické normy pro zelené budovy ve Francii), ale v obecnější rovině do všech projektů, které respektují principy udržitelného rozvoje. Systém ECO-ACTI
 6. Jako výrobce asfaltových pásů nabízíme vysoce kvalitní řešení hydroizolace plochých střech z modifikovaných asfaltových pásů a vyplývající volbu skladby a variantní výběr typů pásů z hlediska spolehlivosti-trvanlivosti s dlouholetou i 10 letou zárukou za dodaný materiál nebo cenově dostupné řešení a.
 7. Provádíme i zateplení střech polystyrenem plochým, nebo spádovaným. V případe odstranění starých asfaltových pásů zajistíme ekologickou likvidaci. +420 777 858 800 info@strechy-mares.cz. Created by CMS4Web. Powered by Drupal

Stavební práce a hydroizolace plochých a šikmých střech a

V první řadě byla odstraněna voděodolná vrstva z asfaltových pásů, poté došlo k odbourání vyrovnávající mazaniny. Nosná konstrukce střechy byla z panelů, které byly postupně uvolňovány a pomocí jeřábu skládány na meziskládku a následně odváženy na skládku k recyklaci Odstranění vlhkosti - sanace objektu provedení vnitřní dodatečné svislé izolace silikátovou stěrkou a vodorovné dodatečné hydroizolace podlah z asfaltových pásů, provedení sanační omítky a také provedení vodorovné a svislé hydroizolace zdiva (injektáž, nopová folie), úprava terénu kolem objektu okapovým. MŠ Žižkova - odstranění vlhkosti jídelny Provedení opravy hydroizolace jídelny MŠ a s tím spojené bourací a výkopové práce. Sanace interieru - provedení vnitřní dodatečné svislé izolace silikátovou stěrkou a vodorovné dodatečné hydroizolace podlah z asfaltových pásů, provedení sanační omítky

Postaráme se tak o odstranění organických nečistot, řas, hub i plísní z fasád soukromých i veřejných objektů. Využít můžete i chemické či abrazivní odstraňování graffity, ale i několik systémů preventivních antigraffiti nátěrů až s pětiletou zárukou. Čištění fasád, ale i jejich preventivní ochrana, to je. V případě sněhových kalamit (například zima 2005/2006) může být někdy nutné zajistit odstranění sněhu ze střechy. V takovém případě je vždy spolehlivější dvouvrstvá izolace z asfaltových hydroizolačních pásů než mechanicky zranitelnější hydroizolační fólie. Autoři textu: Karel Chaloupka a Zbyněk Svobod POKRÝVAČ - ODBORNOST SVÁŘENÍ STŘEŠNÍ A ZEMNÍ PVC A ASFALTOVÝCH PÁSŮ - Liberec. Ke dni 17.09.2020 nabízí LUSTY spol. s r.o. (25013661, Liberec) volné pracovní místo na pozici POKRÝVAČ - ODBORNOST SVÁŘENÍ STŘEŠNÍ A ZEMNÍ PVC A ASFALTOVÝCH PÁSŮ v obci Liberec (okres Liberec) Isola Powertekk Exclusive je vhodná ocelová střešní krytina i pro rekonstrukce starých střech. V mnoha případech může stávající krytina z asfaltových šindelů, asfaltových pásů, eternitu nebo rovných plechů zůstat na střeše. Ušetříte tak peníze za odstranění staré krytiny, její odvoz a skládku

Oprava plochých střech z klasických hydroizolačních pásů

Odstranění a pokládka asfaltových pásů (lepenek). Rekonstrukce bytů, domů malého a středního rozsahu a ve spolupráci se společností AKTIONSTAV www.aktionstav.cz strojní omítání, pokládku izolace a lití anhydritových podlah kdekoliv po ČR. Kontakt - odstranění plísní v interiéru, na zdi, střenách, stropech, podlaze - prodej protiplísňový přípravek Aero-Therm, systém dlouhodobého adstranění plísní. - termoaktivní izolace Aero-Therm, úspora nákladů za - izolace krytin z asfaltových pásů, včetně laminování. Dělník - dělnice ve výrobě asfaltových pásů - Svoboda nad Úpou. Tato pracovní pozici Dělník - dělnice ve výrobě asfaltových pásů v obci Svoboda nad Úpou již není aktivní! Inzerent ji stáhl z nabídky. Popis volného pracovního míst

Po aplikaci nátěru se na povrch vyplavuje reflexní vrstva tvořená hliníkovým pigmentem a zamezuje degradaci asfaltových pásů vlivem slunečního záření. Dobrý den, z technických důvodů jsme dočasně zakázali objednávky přes webový obchod, na odstranění problému usilovně pracujeme Sanakryl Top je hydroizolační stěrková hmota pro ochranu, opravy a sanace plochých střech z asfaltových pásů a střešní izolační PUR pěny. SANAKRYL TOP lze použít i k ochranným nátěrům nové střešní izolační PUR pěny. Současně s nátěrem střešní krytiny lze SANAKRYL TOP použít i k nátěru klempířského. Provádíme čištění a renovace všech typů asfaltových střech: šikmých střech z asfaltových šindelů, pochozích lepenkových střech a bitumenových pásů apod. Čištění asfaltové střechy. Střechy čistíme pomocí vysokotlakého zařízení. K odstranění nečistot je používána čistá, studená voda bez chemických.

Oprava a údržba střech Český Kutil

 1. Před samotnou aplikací asfaltových pásů je zapotřebí připravit podklad. Prvním krokem je zbavení povrchu všech ostrých hran, trčících kamínků či dalších ostrých předmětů, kvůli kterým by mohlo dojít k protržení asfaltového pásu. Dalším krokem je očištění základové desky od nečistot, prachu i mastnoty
 2. GEOMŘÍŽE PRO VYZTUŽOVÁNÍ ASFALTOVÝCH POVRCHŮ Jestliže byl podklad frézován, je nezbytné zabezpečit odstranění všech nečistot po tomto frézování. Velké nerovnosti (větší než 10 mm) musí být před pokládkou srovnány. Pro lokální opravy, kde není využito celých pásů geomříže, je vhodné geomříž.
 3. Po ukončení spárování neodkládejte okamžité odstranění cementových zbytků. Stavební chemie nabízí vysoce účinné čisticí prostředky. Pamatujte však, že jsou na bázi kyselin, proto je nezbytné dodržovat návod a správně je ředit. Vyberte si mezi mnoha typy asfaltových pásů ten, jehož vlastnosti nejlépe.

Hydroizolace spodní stavby - asfaltový pás - návrh

 1. Vytvoření nového střešního pláště bez nutnosti odstranění stávajících asfaltových či jiných pásů; Zpracovatelnost při extrémních teplotách - 10 až 50° C, ideální pro opravy bez použití ohně; APLIKACE: Aplikuje se pomocí bezvzduchového stříkacího zařízení (AIRLESS), případně válečkem
 2. Samotná aplikace asfaltových pásů není žádná věda, ale práce se musí dělat zodpovědně a poctivě. Řádně proschlá vyrovnaná betonová mazanina se natře asfaltovou penetrací. Ta se nechá zaschnout a můžeme začít natavovat asfaltové pásy
 3. Princip bývá zpravidla takový, že stávající krytina z asfaltových pásů, která je již netěsná, se překryje fólií, aniž by bylo třeba provést její odstranění. Provede se pouze její perforace, aby byl umožněn odvod vlhkosti ze střešního pláště zpod krytiny skrze plochu nové sanační fólie do venkovního prostředí
 4. V současné době společnost užívá název DEHTOCHEMA-TN, a. s., a aktuálně se zabývá prodejem asfaltových pásů a šindelů, extrudovaných polystyrenů, kamenné vaty, PIR a PVC folií, včetně příslušenství. Dnešní výroba asfaltových pásů a šindelů se v mnohém odlišuje od původních výrobních procesů
 5. Pěnové sklo má velmi široké využití a díky svým vlastnostem se řadí na špičku mezi izolačními materiály. Přečtěte si náš článek o pěnovém sklu a dozvíte se víc, třeba i kolik stojí v porovnání s ostatními izolacemi

Dobrý denm ,protože se v tom moc neorientuji,tak bych se chtěl zeptat,jaká je nejlevnější zakrytí střechy. jedná se o přístřešek,který není vidět,takže hledám nějakou co nejlevnější variantu.Nechci ty bitumenové desky,nebo jak se to jmenuje a podobné plastové vlnky .Chtěl bych nějakou lepenku,nebo Ipu.Nevím jak se to teď jmenuje Odstranění poškozeného šindele Provádíme časně zrána, kdy je nízká teplota a asfalt na termobodech je ještě dostatečně křehký. Odlomení termobodů Termobody na vyměňovaném šindeli nalomíme dlouhou špachtlí. Vytažení hřebík Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ DEKROOF 09-B DEKROOF 09-B tloušťka substrátu DEK RNSO 80 8 cm 12 cm 14 cm tloušťka substrátu DEK RNSO 80 18 cm plošná hmotnost a odstranění přítomných parazitů či škůdců. Závlaha se provádí pouze příležitostně pomocí instalovaného rozvodu. Činnosti údržby zaberou ročn SPOLEČNOST ROAD TECHNOLOGIES S.R.O. SE ZABÝVÁ TECHNOLOGIEMI PRO OPRAVY KOMUNIKACÍ Hlavní náplní činnosti firmy je prodej, aplikace a poradenství při navrhování a provádění oprav pracovních spojů, divokých spár a trhlin na komunikacích. Nabízíme technické řešení při navrhování a údržbě silnic s využitím systému STRATOS (Antistress ROAD System -ARS. Přehled asfaltových pásů DEKTRADE vyhovujících ČSN 73 0605-1, která stanovuje požadavky na použití asfaltových pásů v ČR Stáhnout publikaci ve formátu pdf DEKTIME 02/201

Očištění a odstranění nepřilnavé omítky z povrchu vyzděných odvětrávacích hlavic Celoplošné očištění povrchu stávající krytiny z asfaltových pásů Plošné odstranění části stávající hydroizolační krytiny (asfaltový pás) o výměře 520 m Může být provedena z modifikovaných asfaltových pásů, nebo moderních PE folií či stěrkových materiálů - nejpoužívanějšími materiály jsou zatím asfaltové pásy, ovšem stále větší oblibě se těší i stěrkové materiály - tj. hydroizolační nátěry, které jsou v dnešní době již kvalitní a velmi vhodné 36 01531621 21.11.2016 2.1.B KVK Parabit, a.s. Eliminace pachových látek z výroby asfaltových pásů spol. KVK Parabit, a.s. Trutnov ‐ 525 KRÁLOVÉHRADECKÝ 2470 37 01541621 21.11.2016 2.1.B KSK Bono s.r.o. Snížení pachových emisí společnosti, úspora vody a energie Náchod ‐ 523 KRÁLOVÉHRADECKÝ 295 Existují různé způsoby i materiály (od hydroizolačních a asfaltových pásů či antikorových plechů přes chemické injektáže zdiva až po hydrofobizační elektro-fyzikální prostředí). Míru poškození stropů neurčíme pouze zběžným prohlédnutím, ale je nutné lokální odstranění omítky Využijete je prostě všude tam, kde potřebujete teplo. Zařízení, na kterých je možné nastavit teplotu nad 600 °C, jsou určeny převážně pro lepení asfaltových pásů či lepenky. Jak pracovat s horkovzdušnou pistolí. Přesný postup práce závisí na konkrétní činnosti. Rozhodující je zejména správně zvolená teplota

Jako hydroizolační povlaky se používají různé typy asfaltových pásů, které mohou plnit separační funkci nebo sloužit jako první vrstva hydroizolačního souvrství z asfaltových pásů. Materiálem, ze kterého jsou spádové klíny vyráběny, může být nejenom expandovaný polystyren (EPS), ale i minerální vlna. Veřejné zakázky Město Rychvald:Odstranění stavby č.p. 521, p.č. 42 na ul. Školní v Rychvald A to zejména z pohledu jejich životnosti. 50 let staré svislé izolace suterénních zdí z původních asfaltových pásů jsou již nefunkční téměř na všech bytových domech. Dá se říci, že pokud do sklepních prostor takového domu vůbec nezatéká, je to spíše výjimka

Video: Jak vyčistit asfalt

Postaráme se tak o odstranění organických nečistot, řas, hub i plísní z fasád soukromých i veřejných objektů. Využít můžete i chemické či abrazivní odstraňování graffity, ale i několik systémů preventivních antigraffiti nátěrů až s pětiletou zárukou. - izolace krytin z asfaltových pásů, včetně. Gumoasfaltová hydroizolace DenBit DISPER DN - disperze asfaltů modifikovaných syntetickým kaučukem. Díky svým tixotropním vlastnostem se gumoasfaltová hydroizolace může nanášet v jakémkoliv libovolném sklonu, nestéká ani při vysokých teplotách. Při nízkých teplotách si zachová elastičnost. Gumoasfaltová hydroizolace DenBit DISPER DN se používá zejména k. Vlastní natavení pásu na podkladní pás se provádí standardně , po odstranění zápalných předmětů v prostoru pro práci s hořákem , zahoření se pak není třeba obávat. My jako výrobce Vám můžeme pomoci s variantním výběrem typů asfaltových pásů z hlediska spolehlivosti-trvanlivosti a cenové dostupnosti a. Po vybourání betonu se ukázalo, že původní hydroizolace z asfaltových pásů byla provedena na nerovný povrch. Na mnoha místech nebyla nikdy svařena v přesazích. Povrch původní hydroizolace bylo potřeba řádně vyčistit a vysušit. Bylo třeba řádně vyrovnat povrch přířezy nového asfaltového pásu

Asfaltové pásy, lepenky - výrobci, ceny, srovnání

Plynový hořák Rothenberger s regulátorem na propan-butanové láhve. Vhodné pro pokrývačské, asfaltové práce nebo lepení asfaltových pásů. Velice účinný plynový hořák díky stabilizátoru plamene. Závit hadice G2 x 3/8L. Klíčové vlastnosti plynového hořáku Rothenbe Velkým rizikem je zatížení podkladního betonu paletami s cihelnými tvarovkami v prvních 7 dnech po betonáži, jak často vidíme u stavebních firem ženoucích se za termínem stavby. Pokud se bude jednat o zděnou stavbu, tak po cca 7 dnech můžeme začít s natavováním pruhů asfaltových pásů a začít postupně zdít Následně byla provedena nová střešní krytina z SBS modifikovaného asfaltového pásu. U střechy nad provozními místnostmi došlo k odstranění vlhkých vrstev až po původní souvrství oxidovaných asfaltových pásů. Boule, vrásy a nerovnosti byly prořezány a přetaveny přířezem asfaltového pásu s nenasákavou vložkou

Sanace interieru - provedení vnitřní dodatečné svislé izolace silikátovou stěrkou a vodorovné dodatečné hydroizolace podlah z asfaltových pásů, provedení sanační omítky. Sanace exterieru - provedení vodorovné a svislé hydroizolace zdiva (injektáž, nopová folie), úprava terénu kolem objektu okapovým chodníkem 1. Část - odstranění obrusné vrstvy v tloušťce 70mm, a to včetně bezprašných pásů, kde bylo spolu s obrusnou vrstvou odstraněno i 10mm podkladní vrstvy. Po odstranění obrusné vrstvy bylo realizováno lokální zesílení konstrukčních vrstev. Po řádném očištění povrchu byla provedena pokládka nových asfaltových. koncentrát odmašťovacího prostředku pro čištění a odstranění ropných i jiných mastnot. ETERNAL na střechy. SANAKRYL TOP. hydroizolační stěrková hmota pro ochranu, opravy a sanace plochých střech z asfaltových pásů a střešní izolační PUR pěny

Pokládka střešní krytiny, t.j. asfaltových pásů na střechu garáže rozměr 7,5 x 4,8 m. Podkladem jsou prkna na trámcích. Znamená to dvouvrstvé řešení, připevnit základní pásy a nastavit vrchní pásy . Dobrý den, reagujeme na Vaší poptávku na internetu ohledně.. Pořadové číslo: 16/7 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 26.11.2020 Návrh pro 16.zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7.12 asfaltových pásů 5ožykpodl í nnča t s Di 6žbDlaa 7Betonová nebo zděná stěna 8Dskey OFAMGALS ® WALL BOARD lepené na terče (spáry celoplošně) lepidlem PC® 56 9d a Oz l bk velkoformátových kamenných desek, mechanicky fixovaný Izolace plochých střech: Plochá kompaktní střecha na železobetonové desce s dlažbou (4.1.1. a. Isola Powertekk Exclusive je vhodná krytina i pro rekonstrukce starých střech. V mnoha případech může stávající krytina z asfaltových šindelů, asfaltových pásů, eternitu nebo rovných plechů zůstat na střeše. Ušetříte tak peníze za odstranění staré krytiny, její odvoz a skládku. Testovaná za nepříznivých podmíne

Nátěry plochých a asfaltových střec

- odstranění bude provedeno až na vyrovnávací vrstvu cementového potěru - provede se vyrovnání cementového potěru, penetrace podkladu a natavení dvou vrstev asfaltových pásů Lokalita: - okres Příbram Termín pro podání nabídek: - 21. 10. 2019 v 7:00 hodi 22 Zřízení bednění základových patek a pásů 2 dny 09.04. 18 10.04. 18 23 Armování základových patek a pásů 4 dny 10.04. 18 13.04. 18 24 Betonáž základových patek a pásů 3 dny 12.04. 18 16.04. 18 25 Odstranění bednění základových patek a pásů 1 den 19.04. 18 26 Zřízení bednění stěn základové desky 1 den 20.04. 1

Bourací práce v polích č. 4, 5 a 6 byly prováděny za výluk na provozované dopravní cestě SŽ. Po odfrézování a odstranění asfaltových vrstev vozovky a izolačního souvrství probíhala demolice převislých částí říms a zábradlí, vybourání horních desek komor sdruženého rámu v rozsahu středních částí polí Střecha je vybavena vodoodpudivou střešní krytinou z asfaltových pásů, a proto je velmi odolná. Kurník lze snadno, důkladně a rychle vyčistit, což přispívá ke zdraví Vašich slepic a šetří Vám čas a práci. Uvnitř je dostatečný prostor pro umístění krmítek i napáječek Předmětem veřejné zakázky je částečné nebo úplné odstranění stávající skladby plochých střech, vyspravení podkladních vrstev a provedení nových tepelných izolací a hydroizolací z fólií z měkčeného PVC popřípadě z asfaltových pásů odstranění kačírku, PVC folie, tepelné izolace a sutě Rekonstrukce ploché střechy - s použitím asfaltových pásů. prořezání nerovností stávající střešní krytiny + zavaření prořezaných míst asfaltovým pásem; plnoplošné natavení parotěsným asfaltovým pásem + svislé vytažení. Předmětem stavby bylo odstranění stávajícího střešního pláště až po spádovou vrstvu, vyspravení spádové vrstvy, položení parotěsné zábrany, tepelné izolace a nová střešní krytina z modifikovaných asfaltových pásů. Součástí bylo vyspravení atiky včetně oplechování, nový bleskosvod a střešní žlaby

Strojník ve výrobě asfaltových a hydroizolačních pásů (Svoboda nad Úpou) dělník/ice ve výrobě asfaltových pásů (Rychnov nad Kněžnou) Dělník/dělnice ve výrobě EPS - skladník (Pardubice) Odkazy. Kontakt. Odstranění inzerátu. Všeobecné obchodní podmínky IKO za více než 60 let své existence patří mezi největší dodavatele bitumenových šindelů, asfaltových pásů a dalších stavebních výrobků. V ČR se vedle šindelů IKO můžete setkat také s nadkrokevní izolací na bázi PIR IKO Enertherm

Lepenky z asfaltových pásů, popis a tipy Krytiny-střechy

Poptávám: stavební práce Popis: - sháním odstranění stávajících asfaltových pásů a pokládku nových na ploché střeše u RD Plocha: - cca 100 m2 Lokalita: - Beroun, Středočeský kraj Termín: - srpen nebo září 2020. Řemeslné prácePokrývači pokrývač krytina z asfaltových pásů O - 28 Sklad 1.130 halový objekt, tři strany vyzdívané, čtvrtou tvoří plechová vrata v celé délce objektu, krytina je plechových šablon O - 31 ČS PHM 21 malý přízemní nepodsklepený objekt v tradiční zděné technologii, s plochou střechou, krytina je z asfaltových pásů - dodržování přesahů asfaltových pásů (tolerance 10%) - stupeň vodotěsnosti pohledem - vytečená asfaltová hmota ve spojích v šířce 10 až 20 mm. V místě nevytečené hmoty kontrola izolatérskou špachtlí (mírným tlakem projíždění spoje), při zjištěné netěsnosti nutná oprava. Bentonitové rohože VOLTEX D Na vyčištěnou plochu se stávající hydroizolací z asfaltových pásů bude svařováním nalepena nová hydroizolační vrstva z asfaltových pásů s vytažením na stěny do výše budoucí podlahy tak, aby bylo zabráněno dalšímu pronikání spodní vody do konstrukce podlahy. Následuje tvorba samotné skladby podlahy

Problematika spojů podélných i příčných přesahů aRealizace střech a stavebZpětBytový dům - Přímětická - 1192-1195, P4 | IZOMA RS PrahaBytový dům – Molákova 573-574, P8 | IZOMA RS PrahaOprava TWY R a TWY L, Letíště Praha — Froněk
 • Tisk etiket rayfilm.
 • Kdy je brokolice spatna.
 • Bart san francisco.
 • Urogynekologie mladá boleslav.
 • Pomalu ale jistě čárka.
 • Kazma prostreno stream.
 • Ubytování plzeň.
 • Bff tattoos.
 • Cirkus king sleva.
 • Růžičkové muškáty.
 • Rybníky na prodej.
 • Autobazar moskevská tábor.
 • Značka motorového kola.
 • 63 zákona č 127 2005 sb.
 • Ztracená generace pulitzerova cena.
 • Tradiční vinařství buchtovi.
 • Shisha cajovna.
 • Top4football sleva.
 • Kočky a pažitka.
 • Tetrao tetrix.
 • Pisa 2012.
 • Dc komiksový komplet předplatné.
 • Plavecká škola vlnka.
 • Rozrazil časný.
 • Skleněná fasáda cena.
 • Víno a rakovina.
 • Prachárna hradec králové.
 • Amfora vrbičany.
 • Urbex ostrava mapa.
 • Autoservis peugeot liberec.
 • Výroba tvrdého syra z kravského mlieka.
 • Hity 2005.
 • Růst vlasů recenze.
 • Kamenný přívoz pošta.
 • Nejvýznamnější železniční uzly v evropě.
 • Husqvarna moto praha.
 • Zdobicka na cupcake.
 • Ocelové zárubně 60.
 • Flashdance maniac.
 • Barbora strýcová.
 • Počet obyvatel afrika.