Home

Katedrála sv. víta sloh

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je chrámem drahým celému českému národu. Stejně tak stavba nových varhan pro katedrálu není soukromou aktivitou několika jednotlivců či institucí. Naším přáním je, aby se jejich stavba stala v jistém smyslu dílem všech. Proto nabízíme všem možnost podílet se na jejich. Jana Nepomuckého a tisíc let od smrti sv. Václava (novější historické bádání se kloní k soudu, že byl zavražděn až v roce 935), byl chrám sv. Víta slavnostně konsekrován. Katedrála zdvihající se do výšky nad královským palácem Pražského hradu, stala se architektonickou dominantou Prahy Katedrála svatého Víta . Katedrála sv. Víta je nejvýraznější stavební i duchovní památkou Prahy. I v dnešním jednadvacátém století budí úžas svou impozantní mohutností a vznosností zdálky, zblízka i zevnitř. Parléřův sloh byl volnější než Matyášův a předznamenává již období pozdní gotiky, Petr.

Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha - oficiální web

sloh: Gotika, novogotika Nejvýznamnější církevní památkou v Česku a výraznou dominantou hradního areálu je trojlodní katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Původní rotunda svatého Víta. Historie chrámu svatého Víta je téměř stejně stará jako samotný Pražský hrad. Dříve na tomto místě stávala rotunda sv. Katedrála sv. Víta Trojlodí, gotická katedrála s krátkou příčnou lodí, vysokým chórem, ochozem s věncem kaplí a rozvinutým opěrným systémem, kde dříve stála rotunda sv. Víta, která byla ve druhé polovině 11. století nahrazena románskou dvouchórovou bazilikou Chrám svatého Víta (Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha) v Praze se nachází uprostřed Pražského hradu na třetím nádvoří. Památky UNESCO Chrám Sv. Víta (Katedrála svatého Víta) v Praze Ke znovuvysvěcení chrámu sv. Víta na Pražském hradě po dokončení jeho výstavby došlo 12. května 1929, tedy před osmdesáti lety. A protože základní kámen byl položen 21. listopadu 1344, trvala stavba pražské gotiky chlouby s přestávkami dlouhých 585 let

-nábožensky zaměřený sloh - katolizačn -stavby: chrám sv. Víta, Hněvín, Děkanský kostel v Mostě, Karlštejn, katedrála v Remeši Karlštejn, katedrála v Remeši . katedrála sv. Víta v Praze. trojlodní chrám sv. Barbory v Kutné Hoře . Karlštejn. Remešská katedrála Portrét Menu Úvod; Úvod do studia dějepisu a. Stavební sloh: gotika, novogotika: Typ stavby: pětilodní katedrála: Výstavba: 1388-1558, současná podoba 1884-1906: Specifikace; Umístění oltáře: východ: Další informace; Oficiální web: Římskokatolická farnost, arciděkanství Kutná Hora: Kód památky: 33635/2-1043 (Pk MIS Sez Obr) multimediální obsah na Common katedrála Saint Gathien - Tours, Francie foto: Wikipedia Commons - Guillaume Piolle Gotika navazuje na románský sloh a dopracovává jej do samostatného systému. Oproti svému předchůdci měla gotika lepší podmínky pro své šíření První architekti katedrály sv. Víta (153/156) zdůrazňuje nehybnost tohoto centrálního prostoru, jeho jiný čas. Katedrála sv. Víta má napříč staletími význam ohniska, v němž se protínají silokřivky hodnot české státnosti a duchovní i náboženské svrchovanosti Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů

PČP z r. 1993 mezi tyto názvy zařadila Chrám sv. Víta, Svatovítský chrám (= chrám na Pražském hradě). Namísto spojení Chrám svatého Víta / Svatovítský chrám se používá i spojení katedrála sv. Víta, svatovítská katedrála. Tato spojení doporučujeme psát s malým písmenem, ale ani užití s písmenem velkým nelze. Jedním z počinů mladé Československé republiky, která vznikla v roce 1918, bylo dokončení katedrály sv. Víta, která byla a je považována za duchovní centrum nového státu. V programu se žáci seznámí se stručnou historií místa, na kterém je katedrála vystavěna, s jejími zakladateli a významem, jaký katedrále.

gotice často zcela mizí, např. kostel sv. Víta v Českém Krumlově) - častou jsou hlavice zastoupeny profilovou římsou Sloup s hlavicí (krásný sloh) Zdobná hlavice sloupu s motivy draků Kalichovité hlavice na konzole 3. Okna - vysoké, zakončené lomeným obloukem - často dvoj nebo třídíln 1344 - 1356 Hrad Katedrála sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha. Poté co byl Arnošt z Pardubic dne 21. listopadu 1344 vysvěcen na prvního pražského arcibiskupa, byl po skončení obřadů položen první kámen pražské katedrály. Ten měl nejspíše podobu kvádru a jak bývalo zvykem, patrně byl označen vyrytým znamením kříže Katedrala_sv_vita.doc (32 kB) Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení. Tweet. Diskuse. Další práce od tohoto autora; 1. Zásobník her- komunikační hry: 759x: 2. Seminární práce z didaktiky pracovních činností- Ferda mravenec Gotická katedrála sv. Víta na Pražském hradě sloužila nejen jako hlavní kostel arcibiskupství, ale šlo také o tradiční místo pohřbů, korunovací českých králů a ze všech stran viditelný symbol státní reprezentace. Této výjimečné stavbě a jejímu vybavení je nyní věnována výstava v Jízdárně Pražského hradu Mezi lety 1920 a 1997 se pro svatyni používal název chrám sv. Víta, roku 1997 obnovil tehdejší pražský arcibiskup Miroslav kardinál Vlk jeho původní název katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Návrhu zlatého dukátu se ujal přední český medailér MgA. Josef Oplištil

Historie a dědictví - Katedrála svatého Víta

PPT - Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 GOTICKÝ SLOH

Pražský hrad - Katedrála sv

Katedrála svatého Víta - průvodce Prahou Praha na Dlan

Katedrála Vás určitě ohromí. Vždyť stavba chrámu trvala téměř 600 let! Je přímo duchovním symbolem českého státu. Kníže Václav získal darem od císaře Jindřicha Ptáčníka vzácnou relikvii - kost z paže sv. Víta, kterou uložil v právě budované rotundě. Sv. Vojtěch byl velkým misionářem Praha katedrála sv Víta 1887 « » Novogotika ← Předchoz

Gotický sloh

od roku 1230 sloh importován na území dnešní České republiky Praha • Katedrála sv. Víta, Pražský hrad, Praha • Anežský klášter, Praha • Staronová synagoga, Praha • Dům u Kamenného zvonu, Praha • Staroměstská radnice, Praha • Karlův most, Praha • Urbanismus a opevnění Nového Města pražského, Praha. Další velmi užitečnou publikací je Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, svatyně českých patronů a králů od autorů Jiřího Kuthana a Jana Royta.7 Tato práce se zabývá celkovým kulturně historickým vývojem katedrály od nejstarších dob po dostavbu chrámu v 20. století Stavby katedrál nebylo mnohdy snadné dokončit. Většina těchto chrámů se budovala po několik století. Nejlépe to ukazuje stavba katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Základní kámen byl položen roku 1344. Na konci 14.století došlo k přerušení z poloviny hotové stavby. Dokončena byla až v našem století, v roce 1929 Víta, Vojtěcha a Václava (byla dostavěna až ve 20. století, a dnes je známá jako katedrála sv. Víta) na Pražském hradě.Socahřství i nadále zůstalo v úzkém spojení s architekturou. Mimořádným jevem českého malířství ve 14. století je rozvoj nástěného malířství

chrám sv. Ducha v HK; klášter s kostelem sv. Jakuba v Praze na Starém Městě; doba Karla IV. katedrála sv. Víta na Pražském hradě (u nás 1. katedrála fran. typu) stavbu začal Matyáš z Arrasu; po jeho smrti převzal Petr Parléř (Svatováclavská kaple, Zlatá brána, jižní věž) Světská architektura. doba Jana Lucemburskéh Víta na Pražském hradě. Z dalších pražských památek patří do gotických staveb Karlův most a Staroměstská mostecká věž, Prašná brána a zbytky hradeb z doby Karla IV. Mnohé gotické stavitele známe už jménem - jsou to například Matyáš z Arrasu (1290-1352) a Petr Parléř (1330-1399), kteří zahájili stavbu. Víta na Pražském hradě, sv. Barbory v Kutné Hoře a sv. Bartoloměje v Kolíně. Ve Francii katedrála v Chartres, Notre-Dame v Remeši, v Amiens, Notre - Dame v Paříži. Ve španělském Toledu, v Itálii překrásný milánský Dom, v Německu katedrála v Kolíně nad Rýnem a ve Štrasburku

Chrám svatého Víta (Katedrála svatého Víta) - PrahaPamatky

 1. c/katedrála 16/ Katedrálu sv. Víta na Pražském hradě začal stavět Francouz: a/Petr Parléř b/Matyáš z Arrasu c/Arnošt z Pardubic 17/ Pieta zobrazuje: a/Pannu Marii s malým Ježíškem b/Pannu Marii s Kristovým tělem sňatým z kříže c/Kristovu rodinu 18/ Deskové obrazy nemaloval: a/Francesco Petrarca b/Mistr vyšebrodského.
 2. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze - nejvýznamnější kostel v České republice. Prvním z nich je románský sloh, jenž pracuje s prostým půlkruhovým obloukem. Své pojmenování čerpá z antického Říma, odtud i jeho pojmenování. Vzhled románských kostelů je prostý, stěny nejsou prozatím příliš zdobeny
 3. Medzi jej najslávnejšie stavby patrí katedrála sv. Víta v Prahe na Hradčanoch, Karlov most, Staromestská veža v Prahe, kostol sv. Barbory v Kutnej Hore, či kláštory Českých Budejoviciach, na Zbraslavi atď. Medzi najvýznamnejšie stavby slovenskej gotiky patrí dóm sv. Alžbety v Košiciach, dóm sv.
 4. seznámit žáky se základními informacemi o katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha: vznik a zakladatelé, stavitelé, stavební sloh, velikost, stručná historie, účel; představit žákům tradici uctívání některých světců jako ochránců české země na příkladu vztahu císaře Karla IV. k jejich úct
 5. • Katedrála sv.Víta v Praze (pol.14.stol. - 1929) • Katedrála sv.Barbory v Kutné Hoře Gotika; Historizující slohy; Renesance; Románský sloh; Secese; Poslední fotografie Baroko. Kontakt elik.kbelik@centrum.cz. Mail list Vyhledávání Archiv Kalendář << září / 2020 >>.
 6. GOTICKÝ SLOH. Prezentace s obrázky LID---škola.pptx (1823299) Prezentace s textem Lidko.pptx (55170) • Katedrála sv.Víta v Praze (pol.14.stol. - 1929) • Katedrála sv.Barbory v Kutné Hoře (konec.14.stol.) • Bazilika sv.Prokopa v Třebíči (1250) • Hrad Bezdě

Památka UNESCO s více než tisíciletou tradicí. Učebnice architektury a dějin umění. Cíl návštěvníků z celého světa. Hrad byl založen pravděpodobně již někdy kolem roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců Katedrála Narození Panny Marie (Dóm) v Miláně . Katedrála sv. Marka v Perugii. Katedrála sv. Petra ve Vicenze. Která gotická stavba je na fotografii č.8? Katedrála Notre Dame. Katedrála Saint-Denis. Katedrála sv. Štěpána . Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha . Gotická stavba na fotografii č.9 je: Chrám sv. Anny. Chrám.

Definitions of KATEDRALA SVATEHO VITA VACLAVA A VOJTECHA, synonyms, antonyms, derivatives of KATEDRALA SVATEHO VITA VACLAVA A VOJTECHA, analogical dictionary of KATEDRALA SVATEHO VITA VACLAVA A VOJTECHA (Czech Katedrála sv.Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. 3 Vilém IX, - první známý trubadúr. Styl renesanní (15. - 16. století) •Sloh renesanní spadá přibližně do 15.století a zejména do 16.století. Přelom mezi renesancí a barokem nastal přibližně kolem roku 1600. • Zvláštností eské historie je vzni Největší po Paříži KATEDRÁLA SV. VÍTA Základní kámen položen 21. 11. 1344 Karlem IV. Stavbu začal francouzský architekt Matyáš z Arrasu Od roku 1356 pokračoval Petr Parléř, pak jeho synové Začalo se od apsid ve východní části Dokončena r. 1929 (stavba - 585let) Nejdůležitější KAPLE SV

Dějiny světa - Stavební slohy - Gotika

Chrám se „stavěl 585 let (Portál hlavního města Prahy

Dějiny světa - Stavební slohy - Gotik

 1. Katedrála Sv Víta v Praze. V této gotické podobě ji založil Karel IV. v r. 1344. Jde o nejvýraznější stavební i duchovní památku hl. města Prahy. Zdroj: Velká kniha magie a čarování, REGIA, 2000 a wikipedia.cz. Čtěte také: Strašívá v domech, nebo nám ve věži? Co vidíš, Mono Liso? Co říkáš, Leonardo da Vinci
 2. 3D Puzzle Katedrála Sv. Víta -193 dílků - neuveden . 3D puzzle jsou ideální hračkou pro tvořivé a výtvarně nadané děti.3D stavebnice je vyrobená z pevného materiálu - pevný kartón kašírovaný potisknutým papírem. Po sestavení vypadají 3D puzzle skvěle jako dekorace v dětském pokoji
 3. Typickou stavbou gotiky je katedrála. Francouzské katedrály jsou známé pro svou sochařskou výzdobu a barevná okna, katedrály najdeme v Paříži (Notre Dame), Chartres nebo Amiensu. Katedrály najdeme i jinde v Evropě, ve španělském městě Sevilla, v německém Kolíně nad Rýnem či v Praha (katedrála Sv. Víta)

Chrám svaté Barbory - Wikipedi

 1. Katedrála sv. Víta na Hradčanech . gotický sloh. Chrám sv. Víta byl založen r. 1344 Janem Lucemburským a stavěla jej katedrální huť pod vedením mistra Matyáše z Arrasu, Petra Parléře, jeho synů Václava a Jana a mistra Petrlíka
 2. Víta na Pražském hradě-nechal postavit kníže sv. Václav na počátku 10 stol.; ve 12. stol knížetem Spytihněvem přestavěna na baziliku Klášter sv. Jiří na Pražském hradě - nejstarší čes.klášter (973)-sídlily zde benediktýnky Juditin most-vedl přes Vltavu-postavený v 2.pol 12.stol. králem Vladislavem; byl to 2.
 3. Připomeňte si, jak je Praha krásná! Přeneste se na chvíli do historie a staňte se staviteli a architekty! Hravý interaktivní průvodce Evy Chupíkové vám představí hlavní rysy jednotlivých stavebních slohů na nejznámějších pražských památkách jako je například bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta, Letohrádek královny Anny, Valdštejnský palác, Stavovské.
 4. Zlatý dukát Doba Karla IV. - Katedrála sv. Víta - rok 2014. Autor : Josef Oplištil Materiál : zlato - Au 986 Hmotnost : 3,49 g Průměr : 20 mm Provedení : Proof Hrana : hladká Náklad : 1000 ks Emise : duben 2014 Ražba : Česká Mincovna a.s. Zlatá medaile je opatřena ochrannou plastovou kapslí a uložena do dárkové, tmavě červené krabičky
 5. 2 Katedrála sv. Víta 3 Jižní zahrady 4 Královská zahrada 5 Královský letohrádek 6 Míčovna 7 Jízdárna 8 Prašná věž - Mihulka 9 Starý královský palác 10 Bazilika a klášter sv. Jiří 11 Zlatá ulička 12 Nejvyšší purkrabství 13 Lobkovický palác 14 Obrazárna Pražského hradu 15 Císařská konírna Katedrála.
 6. chrám sv. Víta na Pražském hradě - gotika bazilika sv. Jiří na Pražském hradě - románský sloh zámek v Litomyšli - renezanní sloh Jaroměřice nad Rokytnou - barokní sloh rotunda sv. Jiří na Řípu - románský sloh katedrála sv. Barbory v Kutné Hoře - gotický sloh Schwarzenberský palác v Praze - renezanþní sloh

Gotika - znaky a historie slohu Archizone

Víta Gotické památky v českých zemích - ukázky: Pohled na Pražský hrad Gotické památky v českých zemích - ukázky Pražský hrad a Prašná věž Karlštejn Kokořín a Kost Kutná hora: Vlašský dvůr * * * Katedrála v Kolíně - detaily Gotické památky v českých zemích - ukázky Katedrála sv. Slohovník aneb Praha má styl, Albatros 2 Kniha vás provede Prahou po stopách hlavních architektonických slohů. Hravý interaktivní průvodce vám představí hlavní rysy jednotlivých stavebních slohů na nejznámějších pražských památkách jako je například bazilika sv.

PPT - Umělecký přehled I

katedrála - trojlodní či pětilodní chrám, s věncem kaplí na východní straně. systém opěrných pilířů a oblouků, fiály, žebrová klenba, portály. např. katedrála sv. Víta (1344 - 1929) Matyáš z Arrasu a Petr Parléř. hrady - Zvíkov, Karlštejn, Bezděz. mosty a věže - Karlův most a Staroměststká mostecká vě

Deset století architektury: První architekti katedrály sv

 1. 7. Matyáš z Arrasu, Petr Parléř - katedrála sv. Víta (architektura) 8. Parléřovské sochařství v Praze (katedrála sv. Víta, Karlův most, Týnský kostel) 9. Mistr Třeboňského oltáře, krásný sloh 10. Rajhradský oltář a Olomoucká Olivetská hora 11. Madona zv. Primavesi - vliv Nicolause Gerhaerta van Leyden na české
 2. 1. Architektura - románský sloh a gotika 1 Byla katedrála sv. Víta v Praze dokonèena za vlády Karla IV.? pøed ètením po vyøešení ANONE NE Máme v našem mìstì gotický kostel? Jmenuje se okrouhlá stavba s apsidami basilika? Je katedrála sv. Víta románská? Používali beton již staøí Øímané
 3. I na Pražském hradě původní kostel nahradila katedrála. Podoba katedrály sv. Víta, jakou známe dnes, začala vznikat po roce 1344. Stavba byla ale dokončena až za první republiky a to v roce 1929
 4. gotický sloh vznikl před 12. stoletím ve Francii, ale teprve od 13. století ovládl západní, střední a částečně jižní Evropu, v 15. století jde o tzv. pozdní gotiku, v Itálii se v té době rozvíjí renesance CHRÁM SV. VÍTA - první gotická katedrála francouzského typu u nás - stavba započata za Karla IV., který.
 5. katedrála sv.Víta je stavbou světového významu s mnoha neobvyklými prvky . Prvním stavitelem byl Matyáš z Arrasu, po jeho smrti pokračoval Petr Parléř, jehož tvorba byla zcela nekonvenční. Petr Parléř byl rovněž stavitelem novější části sv. Bartoloměje v Kolín
 6. Církevní stavby: katedrály (Katedrála sv.Víta) Světské stavby: hrady (Karlštejn,Křivoklád) věže. mosty (Karlův) domy (U zvonu) Stavitelé: Petr Parléř. Matyáš z Arrasu. Malířství. Hlavní náměty: BIBLICKÉ (světci,Ježíš Kristus) MADONY (panna Marie s Ježíškem

Katedrála sv. Víta - Pražský hrad pro návštěvník

 1. Pražský hrad - katedrála sv.Víta. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Renata Bachtíková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze
 2. 10. Praha - katedrála sv. Víta - Katedrálu založil už Jan Lucemburský spolu se svým synem Karlem. - Stavbu zahájil stavitel Matyáš z Arrasu a po jeho smrti v ní pokračoval Petr Parléř. - Toto dílo mělo klíčový význam pro další vývoj gotického slohu nejenom u nás, ale
 3. Katedrála sv. Víta : Josef Mocker se také podílel na historickém očištění (purismus) Prašné brány (1886) kde nakopíroval SMV. Kostel sv. Byl to sloh měšťanstva. Stavěly se representativní stavby- banky, školy, činžovní domy, divadla. 1
 4. -velmi dekorativní sloh - využíval bohaté ornamenty, jemnou světlou pastelovou barevnost - vzory rostlin a zvířecích těl (labuť, lilie, páv, motýl) Katedrála sv. Víta-okenní vitráž podle Muchova návrhu-opera a opereta Bedřich Smetana-Má vlast (Klikni a poslouchej.) Antonín Dvořák-Z nového svět

GOTIKA (13. - 15. stol.)= umělecký sloh a ucelený umělecký styl v Evropě- vznik v pol. 12. stol. ve stř. Francii -> šiří do ostatní Evropy; vrchol ve 14 u nás Chrám sv. Víta v Praze, Týnský chrám, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, v Paříži katedrála Notre Dame, ve Vídni Svatoštěpánský chrám, katedrály v Remeši, Amiensu, Štrasburku, v Seville, v Kolíně nad Rýnem; hrady měly čtvercovité nebo válcovité věže - opatřeny stříln

PPT - Umělecké slohy PowerPoint Presentation - ID:3287336MAPA: Pražský hrad

Kategorie: Umění/hudba Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, Karlovy Vary Charakteristika: Tato seminární práce umožňuje poznat památky hlavního města Prahy.U každé památky je vložen obrázek a napsán sloh stavby a architekt, u vybraných památek je popis. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (Architektonická památka). Hodnoť: Praha 1 (centrum) - Staré Město, Josefov, Malá Strana, Hradčany, Pražský hrad, Pražský hra Katedrálu sv. Víta, hrad Karlštejn a Karlův most. Karel IV. byl neobyčejně vzdělaný a vnímavý muž. Znal proto velmi dobře gotický katedrální sloh, s nímž se setkal ve Francii, kde byl vychován. Rozhodl se tedy ke stavbě katedrály, která měla svou velkolepostí předčit francouzské předlohy a) Katedrála sv. Víta b) Rotunda sv. Jiří c) Prašná brána c) Typický gotický prvek je: a) lomený oblouk b) kulaté okno c) barevná fasáda d) Jak se Praze říká? a) stříbrná b) stověžatá c) srdce světa e) Kde gotika vznikla? a) v Itálii b) ve Francii c) v Německu f) Pro gotiku jsou typické stavby: a) malé b) modern

-Rotunda sv.Víta- základy má pod kostelem sv.Víta, z 10.století, 4 apsidy, z opuky-Bazilika sv.Jiří- hlavní loď je z othónské doby, na průčelí se prolínají asi 4 slohy, trojlodní bazilika se dvěma věžemi v průčelí, čtvercovým kněžištěm s apsidou a trojlodní krypto - CHRÁM SV.VÍTA (Matiáš z Arasu, Petr Parléř), KARLŮV MOST, KARLŠTEJN, PRAŠNÁ BRÁNA v Praze - GOTICKÉ MADODY - ve 14.stol.vznik krásného slohu - protáhlé esovitě pohnuté postavy, malé hlavy (př.KRUMLOVSKÁ MADONA) - VÝZDOBA chrámu sv. Víta - Sochy Přemyslovců, Lucemburků, arcibiskupů, patronů, svatých,. Katedrála - obrátit; je nejvýznamnější památkou českého státu - celé zasvěcení chrámu zní: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - chrám je katedrálou v obou významech tohoto slova: - - a) církevní - sídelní chrám biskupa; katedra = jeho trůn; může být různý sloh —— SLOH HRADU: románský Starý královský palác, Katedrála sv. Víta, Zlatá ulička, Bazilika sv. Jiří, Příběh Pražského hradu, Prašná věž - Mihulka, Svatovítský poklad, Obrazárna Pražského hradu, Velká jižní věž katedrály sv. Víta, Rožmberský palá Románský sloh - bazilika sv. Jiří na Pražském hradě - sdružená okna - Gotická katedrála sv. Víta na Pražském hradě - vertikalita, lomený oblouk, vitráž, kružba, rozeta, chrlič, vnější opěrný systém, Petr Parléř, Matyáš z Arrasu . Pozdní gotika - Vladislavský sál Pražského hradu hvězdicová klenba

Internetová jazyková příručka: Velká písmena - stavby a

Définitions de KATEDRALA SVATEHO VITA VACLAVA A VOJTECHA, synonymes, antonymes, dérivés de KATEDRALA SVATEHO VITA VACLAVA A VOJTECHA, dictionnaire analogique de KATEDRALA SVATEHO VITA VACLAVA A VOJTECHA (tchèque katedrála (sakrální), hrad, tvrz, městský palác, dům (světské), stavby fortifikační (opevňovací) Konstruktivní prostředky: 1. Lomený oblouk 2. Žebrové klenby křížové 3. Vnější opěrný systém Charakteristické znaky: 1. Dynamismus 2. Vertikalismus 3. Odhmotnění 4. Sjednocení prostoru 5. Snaha vytvořit pomyslný prosto Gotická architektúra je architektúra v období gotiky. Gotika, ktorej meno dali až renesanční humanisti, sa zrodila, resp. jej prvé znaky sú viditeľné už na prestavbe baziliky Saint-Denis. S prestavbou tejto baziliky začal opát Suger (1081 - 1155) v roku 1136.Táto prestavba začína charakterizovať sloh ako plný svetla, ktoré sa privádza do záveru chóru a venca.

Katedrála jako duchovní centrum země :: Vychova-hodnot

bazilika Sv. Barbory (Kutná Hora) KATEDRÁLY. Románský sloh. žebrová křížová klenba. opěrný systém chrámu Sv. Barbory. kraby. fialy. katedrála Sv. Víta. klášter Vyšší Brod dnes. katedrála Notre-Dame v Paříži. katedrála v Kolíně nad Rýnem. gotická fresk Sloh a) Platí ještě zadání - téma Moje znamení V Čechách nejznámější chrám katedrála sv. Víta na Pražském hradě (založil Karel IV.) hrám sv. arbory v Kutné hoře nebo chrám sv. artoloměje v Kolíně Světská architektura - Hrady, budovaly se jako pevnost na vyvýšených místec Ke znovuvysvěcení chrámu sv. Víta na Pražském hradě po dokončení jeho výstavby došlo 12. května 1929, tedy před osmdesáti lety. sloh vzniklý ve Francii, kde byl, jak známo, po léta vychováván, a tak pojal myšlenku postavit v Praze velkolepou zdrojem jeho inspirace byla mimo jiné katedrála v Kolíně nad Rýnem.

Románský sloh Rotunda sv. Jiří na Řípu Bazilika sv. Prokopa v Třebíči Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě Gotika Katedrála sv. Víta na Pražském hradě Karlštejn Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře Renesance Zámek ve Velkých Losinách Zámek v Litomyšli Dům U Minuty na Staroměstském náměstí v Praze Baroko Kostel sv. Na stavební sloh vycházející z Francie, kde se prvně objevil u cisterciáckého řádu. Pokud jste si mysleli, že katedrála sv. Víta či kostel sv. Barbory v Kutné hoře je má jen pro ozdobu, vězte, že to byl omyl. Možnosti žebrové klenby ukázala až pozdní gotika, a zasloužil se o to mistr gotiky - Petr Parléř. Jeho. Ve druhé polovině 19. stol. prochází úpravami katedrála sv. Víta a za pomocí Josefa Mockera a Kamila Hilberta je roku 1929 dostavěna. Roku 1859 vznikla huť Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta, vznikají nové vitraje. Na jejich tvorbě pracuje několik významných osobností: František Sequens, Jan Swerts, Antoní

Praha - Katedrála sv

Staroměstská radnice- r. 1313; nechal vystavět také Jan Lucemburský Umění za Karla IV 1346-1378 - to co viděl v Paříži, tak chtěl vybudovat také u nás - byl hluboce věřící, pragmatický státník - 1344- zřídil arcibiskupství - 1348- založil Karlovu univerzitu - 1355 korunován na císaře v Římě Katedrála sv. Víta. Přeneste se na chvíli do historie a staňte se staviteli a architekty! Hravý interaktivní průvodce Evy Chupíkové vám představí hlavní rysy jednotlivých stavebních slohů na nejznámějších pražských památkách jako je například bazilika sv. Jiří, katedrála sv. Víta,..

Stříbrná pozlacená uncová medaile Doba Karla IV. - Katedrála sv. Víta proof. Pokud tuto minci sháníte, tak se přihlašte a pošlete nám chyběnku mincí. Stříbrná uncová medaile Doba Karla IV. - Katedrála sv. Víta - rok 201

Katedrála sv. Víta-stará část. Katedrála sv. Víta-hrob. Katedrála sv. Víta-Svatováclavská kaple. Stavovské divadlo-vchod. Stavovské divadlo-hlediště. · 1. universální umělecký sloh - rozvíjí se ve všech oblastech výtvarného umění a ve. - chrám sv. Víta v Praze - chrám sv. Barbory v Kutné Hoře - Pražská brána (Brno) - Katedrála sv. Petra a Pavla = Petrov (Brno) (hlavně byla barokní) - kostel sv. Jakuba (Brno) ® sním spojen A. Pilgram (stavitel Katedrála sv. Štěpána ve Vídni. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze . V období romantismu se zejména v oblasti jižních Čech prosadil nový svébytný stavební sloh lidové architektury, který vycházel z klasicistní a barokní architektury. Jak se tento stavební sloh, ve kterém jsou postaveny stavby na obrázku. Pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství => katedrála sv. Víta - První arcibiskup je Arnošt z Pardubic - 1344. 1346 umírá v bitvě u Kresčaku. Nastupuje Karel IV. Karel IV. Jako chlapec byl vyslán na francouzský dvůr ke strýci na výchovu. Poté byl vyslán do Itálie, kde se měl naučit vládnout a měl hájit.

 • Gotické písmo bastarda.
 • Hyundai i30 kombi 2015 rozměry.
 • Hyundai i30 2012.
 • Pojmy online marketing.
 • Robbie williams angels český text.
 • Detske vlhcene ubrousky.
 • Jídelníček pro děti od 3 let.
 • Vysoká škola programování.
 • Akné komedonové.
 • Sázava sjízdnost.
 • Prave kridlo fotbal.
 • Akné komedonové.
 • Stand up lucerna.
 • Provozní deník stavebního stroje.
 • Dendrobatky prodej.
 • Canis plus sro.
 • Helicid kapky.
 • Mezinarodni den bez kalhotek 2019.
 • Levné sportovní oblečení.
 • Zs zdenky braunerove.
 • Fb srdce obrázky.
 • Nenarocne zviratko pro deti.
 • Počasí moravskoslezský kraj.
 • Co se nesmí dělat v chko.
 • Matika hrou.
 • Rekvalifikace truhlář české budějovice.
 • Toyota lc90.
 • Colt revolver.
 • Výběr základního kapitálu.
 • Diskpart gpt to mbr.
 • Jobs 2013 online cz.
 • Pivovar české budějovice.
 • Policejní kamery v praze.
 • Kačeří příběhy online youtube.
 • 53 pencil.
 • Mumps slovensky.
 • Sada háčků v pouzdře.
 • Sluchátka beats bluetooth.
 • Spartacus prequel.
 • Baterie na lodní motor.
 • Vw volkswagen.