Home

Zákonná licence ochrana osobnosti

Zákonné licence dle NOZu. ${commentPrompt} Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buď první Ochrana osobnosti Přirozená práva Náhrada nemajetkové újmy Náhrada újmy na zdraví Zákonná licence Hromadné sdělovací prostředky Keywords: Protection of personal rights Natural rights Compensation of other than proprietary loss Compensation of the bodily harm Statutory licence The mass media. Ochrana osobnosti Přirozená práva Náhrada nemajetkové újmy Náhrada újmy na zdraví Zákonná licence Hromadné sdělovací prostředky Klíčová slova v angličtině: Protection of personal rights Natural rights Compensation of other than proprietary loss Compensation of the bodily harm Statutory licence The mass media.

Práva na ochranu osobnosti podle § 11 až 16 občanského zákoníku [1]. Dle § 11 občanského zákoníku má každá fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy OCHRANA OSOBNOSTI - část I. Právo na ochranu osobnosti fyzické osoby upravuje občanský zákoník jako jednotné právo. Jeho funkcí je zabezpečit v občanskoprávní oblasti důslednou ochranu respektování osobnosti fyzické osoby a její individuální integrity jako nutnou podmínku její důstojné existence i jejího celkového svobodného rozvoje Postmortální ochrana osobnosti Postmortální ochrana osobnosti --§15 OZ 15 OZ Příklad: Seriál Návštěvníci Příklad: Seriál Návštěvníci -akademik Filip akademik Filip -přejmenován na akademik Richardpřejmenován na akademik Richard tzv. bezúplatné zákonné licence :: zákonná úřední licence ((§12 odst 2) 12.

Ochrana občanské cti a lidské důstojnosti je explicitně vyjádřena v § 11 Občanského zákoníku: Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Ochrana podle § 11 se týká pouze fyzické osoby -dalším doplňkem OPO osobnosti - 1) ochrana poskytovaná FO jako zaměstnanci (§7 ZP) a bez jeho svolení - k úředním účelům na základě Z (zákonná úřední licence) 3) bez jeho svolení (jde-li podobizny, obrazové snímky a zvukové záznamy, nikoli písemnosti), pokud mají být použity přiměřeným způsobem pro. § 12 [Zákonná licence] § 13 [Přiměřené morální zadostiučinění; náhrada nemajetkové újmy v penězích] § 14 zrušen § 15 [Posmrtná ochrana osobnosti] § 16 [Náhrada škody způsobená neoprávněným zásahem do osobnosti] § 17 zrušen. Oddíl druhý. Právnické osoby (§ 18-21 Zákonná ochrana ale neplatí vždy. Pokud jde o určité projevy osobní povahy, může převážit veřejný zájem na jejich užití i bez souhlasu dotčené osoby. Je tomu tak v případě písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků nebo obrazových a zvukových záznamů k úředním účelům (tzv. úřední licence.

Právo na ochranu osobnosti - Wikipedi

 1. Právnické osoby a ochrana osobnosti Novinkou, kterou nový občanský zákoník přináší oproti staré právní úpravě, resp. která obnovuje stav, který byl v OZ zrušen, je skutečnost, že pokud bude souviset neoprávněný zásah do osobnosti člověka s jeho činností v právnické osobě , může právo na ochranu jeho.
 2. Autorský zákon: bezúplatná zákonná licence Ochranné známky: námitky proti zápisu; podání přihlášky v dobré víře k § 33 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č
 3. Video: Ochrana osobnosti - ochrana podoby, zákonné licence, bulvár NOZ používá v případě promlčení striktně pojem lhůta, nikoliv doba, jak tomu bylo ve starém občanském či obchodním zákoníku (zákon č . 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník byly zrušeny dnem 1

Právo na ochranu osobnosti, někdy též označováno jako všeobecné osobnostní právo a to z toho důvodu, že jde o právo osobní povahy, které náleží každému člověku bez rozdílu, a to nejen za života člověka, ale také po smrti (tzv. postmortální ochrana osobnosti).Mezi osobní práva můžeme zařadit také tzv. zvláštní osobností tvůrčí práva zákonná licence - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Licence (lat. licet - dovolení) je právní termín, který znamená povolení nebo oprávnění k určité činnosti, zvláštní smlouva opravňující k využití patentu nebo nakládání s autorským dílem.. Přestože význam pojmů oprávnění, povolení, licence, koncese atd. je velmi podobný, v některých oborech se volbou mezi těmito termíny rozlišují různé druhy.

Ochrana osobnosti (§ 11-17) § 11 [Všeobecné osobnostní právo; dílčí osobnostní práva] § 12 [Zákonná licence]. Ochrana osobnosti - maturitní otázka. Kategorie: Základy společenských věd. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku zabývající se ochranou osobnosti. Věnuje se listině základních práv a svobod, tiskovému zákonu, zákoníku práce. Ochrana osobnosti Protection of personality. rigorózní práce [OBHÁJENO] Zobrazit/ otevřít. Text práce (944.3Kb) Abstrakt (83.59Kb) Abstrakt (anglicky) (83.24Kb) Příloha práce (131.8Kb) Posudek vedoucího (28.14Kb) Posudek oponenta (269.7Kb Ochrana osobnosti, zejména v otázce ochrany podoby - tedy oprávněnosti publikace fotografií či nutnosti souhlasu subjektu údajů s uveřejněním fotografie nebo i dalších údajů, vychází principiálně z ustanovení nového občanského zákoníku - tedy že nemohou být zpracovávány bez souhlasu dotčené osoby, pokud k tomu. Ochrana osobnosti Protection of personality. rigorous thesis [DEFENDED] View/ Open. Text práce (944.3Kb) Abstrakt (83.59Kb) Abstrakt (anglicky) (83.24Kb) Příloha práce (131.8Kb) Posudek vedoucího (28.14Kb) Posudek oponenta (269.7Kb) Záznam o průběhu obhajoby (87.40Kb) Permanent lin

Materiál Zákonné licence - Ochrana osobnosti - Primát

Ochrana osobnosti v pojetí ÚS ČR a ESLP Plzeň 2016 Rudolf Hásek Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracoval samostatně a že jse Ochrana osobních údajů Úvod do tématu 7 tipů, jak na ochranu osobních údajů Co je GDPR Osobní údaje vs. citlivé údaje Zveřejňování lidí na internetu Zákonná výjimka Fotky dětí na internet Zákonná licence к účelům vědeckým a uměleckým. Zákonná licence к účelům úředním na základě zákona. Zákonná licence к účelům zpravodajství. Jiné důvody vylučující Ochrana osobnosti fyzické osoby při uplatňování zákona č. 451/1999 Sb..

Ochrana osobnosti - is

 1. Ochrana osobnosti - Univerzita Karlov
 2. Právo na ochranu osobnosti v prostředí internetu
 3. OCHRANA OSOBNOSTI - část I
 4. Ochrana občanské cti a lidské důstojnosti fyzické osob

17. Ochrana osobnosti fyzické osoby - České právo a právní ..

 1. § 12: Zákonná licence
 2. Ochrana osobnosti - Ivo Popardowski - ABAS Repor
 3. Ochrana osobnosti a nový občanský zákoník (bulvární deníky
 4. Autorský zákon: bezúplatná zákonná licence; ochranné
 5. Ochrana osobnosti občanský zákoník — kolektivní vyjednáván

Právo na ochranu osobnosti - Iurium Wik

 1. zákonná licence - US-ČR/Judikáty
 2. Licence - Wikipedi
 3. Ochrana osobnosti. Občanský zákoník I, II - Beck-onlin
 4. Ochrana osobnosti - maturitní otázka - Seminarky

Ochrana osobnosti Digitální repozitář U

 1. Martin Maisner: S účinností GDPR může uživatele sociálních
 2. Ochrana osobnosti CU Digital Repositor
 3. Zákonná výjimka Ochrana osobních údajů O2 Chytrá škol
 4. Obsah - uoou.c
 5. Jak na téma autorská práva a licence na gymnáziu - Jana Vejvodová
 6. Předstátnicová výuka ze správního práva - JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., 12.4.2017
 7. Občanské právo hmotné II - doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc., 15.3.2017

Video: Autorská práva

 • Sedmikrásky chytilová.
 • Helicid kapky.
 • Nadmořská výška bpv.
 • Stavba suterénu.
 • Muhammad ali citáty.
 • Brická královská rodina.
 • Rhodesian ridgeback cena.
 • Kuvajt bezpečnost.
 • Čistící prostředky na koberce do vysavace.
 • Toyota hilux forum.
 • Pašinka lezení.
 • Angličtina 8000 základních slovíček ve 100 tématech pdf.
 • Muffiny špaldová mouka borůvky.
 • Montáž klik klak.
 • My talking tom ke stažení zdarma.
 • Výukové hry online.
 • Richard tesařík životopis.
 • Musa banán.
 • V sedle časopis.
 • Smecta 30 sáčků.
 • Šachová šifra.
 • Selské slavnosti holašovice 2017 program.
 • Win 10 clock widget.
 • Havsabborrfiskar.
 • Těhotná ve 42 letech.
 • Film na odpočinek.
 • Rybolov norsko pepa.
 • Astratex podprsenky slevy.
 • Umělé obklady do koupelny.
 • Kapesní hodinky ostrava.
 • Photostock.
 • Bowling praha 2.
 • Tisicovky čr.
 • Marvel superhrdinové avengers sjednocení.
 • Willi herold.
 • Najkrajsie vyznanie lasky muzovi.
 • Neoznacena reklama.
 • Obrázky jak vycvičit draka 3.
 • Střihy jorkšírských teriérů.
 • Kuřecí křidélka na medu.
 • Clash of clans gem hack.