Home

Fixované asymetrické držení hlavy

Fixované asymetrické držení hlavy, Praha - ZnamyLekar

 1. Fixované asymetrické držení hlavy, Praha Mgr. Ondřej Hons Fyzioterapeut 29 názorů K Ondrovi som začala chodit na doporučenie kvôli ramenu a chrbtici. Okrem toho, že mi.
 2. Tortikolis je termín pro fixované asymetrické držení hlavy. Znamená to, že hlava je stočené k jedné straně krku. To je často provázenou bolestivým spasmem krčních svalů. Svaly jsou zjizvené
 3. fixované asymetrické držení hlavy (=tortikolis) periferní parézy; jiná neurologická onemocnění; syndrom zmrzlého ramene (periartritida) artrogrypoza; pes eguinovarus congenitus; skolioza; vadné držení těla dětí i dospělých; vertebrogenní obtíže - bolesti, blokády; bolesti hlavy - způsobené neideálním postavením.
 4. Držení hlavy vede polohu do asymetrie. Hlava je v záklonu, úklonu a je otočená k jedné stra-ně. Hovoříme o predilekčním držení hlavy. Toto držení je fyziologické do 6. týdne, ale nesmí být fixované. Zjišťujeme to zakrytím výhledu dítěte. Novorozenec hlavu rotuje na druhou stranu bu
 5. Vojtova metoda. Vojtova metoda, odborně nazývaná metoda reflexní lokomoce, je soubor cvičení neurologa Mudr.Václava Vojty (1917 - 2000).Mudr. Vojta v padesátých letech zkoumal dětskou mozkovou obrnu a přišel na to, že v lidském těle jsou zafixovány vrozené pohybové vzory, které se dají aktivovat tlakem na určitá místa nebo protahováním některých svalů

Vojtova metoda představuje v dnešní době vhodnou terapii v oblasti vad pohybové ústrojí, které vyžaduje komplexní léčbu. Vojtova metoda spočívá v nauce pohybů ze vzorů, které jsou vrozené, pacient je v sobě má a metoda je v něm vyprovokuje drážděním spousťových, aktivačních zón. O to více je tato léčba potřebná v případech, kdy jsou vady způsobeny. fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis) paréza brachiálního plexu; rozštěp páteře; pes equinovarus - koňská noha; skolióza; ortopedické vady hrudníku; jiná neurologická onemocnění; dospělí. cévní mozková příhoda; periferní paréza; bolesti související s páteří; skolióza; periartritida - bolestivé ramen Hodnotí držení těla u dětí - držení hlavy a ruky, hrudníku, břicha a sklonu pánve, křivky zad, držení těla v čelné rovině a stejně tak hodnotí postavení dolních končetin. Součtem známek stanoví klasifikaci držení těla

Vojtova metoda (též nazývána jako metoda reflexní lokomoce) je soubor cvičebních technik používaných k léčbě hybných poruch, objevená MUDr. Václavem Vojtou.Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory

Rozdíl nebyl prokázán u odchylek v držení hlavy (predilekce, reklinace, inklinace). Snížení retardačního kvocientu u souboru IUGR č. 1 bylo prokázáno v 1. týdnu. Posturální odchylka v 1. týdnu, označena jako fixované asymetrické držení trupu, ovlivnila snížení retardačního kvocientu v 5. týdnu života. Ad B fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis) paréza brachiálního plexu; rozštěp páteře; pes equinovarus - koňská noha; skolióza; ortopedické vady hrudníku; jiná neurologická onemocnění - dospělí. cévní mozková příhoda. periferní paréza; bolesti související s páteří; skolióza; periartritida - bolestivé. Diagnostika pohybového vývoje - online opožděný psychomotorický vývoj fixované asymetrické držení hlavy asymetrie trupu a pánve pupeční kýla předčasně narozené děti centrální koordinační porucha břišní koliky poporodní fraktury posttraumatické stav

Asymetrické držení hlavy je fyziologické do 6. týdne života. Dítě by mělo být schopno strany volně střídat, pokud tomu tak není, hovoříme o fixované predilekci. Abnormální držení hlavy je velmi nespecifickým příznakem a příčiny jsou různorodé Fixované asymetrické držení hlavy Zobrazit všechny léčené nemoci . Specializace. fyzioterapeut; Více Služby a ceník služeb. Cvičení Sportovců 2457, Kladno. od 300 kč KidsBalance Fyzioterapeutická konzultace Sportovců 2457, Kladno. od 400 kč. Fixované asymetrické držení hlavy (=tortikolis) Vertebrogenní obtíže - bolesti, blokády, kořenové syndromy. Bolesti hlavy - způsobené neideálním postavením krční páteře. Výhřezy plotének, stavy před i po operaci páteře. Periferní parézy. Syndrom zmrzlého ramene (periartritida) Pes eguinovarus congenitus. Skolioz -Torticolis spastica - fixované asymetrické držení hlavy-Dysplazie kyčelních kloubů-Rozštěp páteře-Periferní obrny-Roztroušená skleróza-Mozková mrtvice (CMP)-Skolioza a vadné držení těla-Pes equinovarus-Bolesti zad a hlavy-Artogrypoza-Poúrazové stavy-Poranění míchy-Jiná neurologická onemocněn

Tortikolis - Rodicka

Cvik č. 4 : poloha na čtyřech s oporou o předloktí Tento cvik budeme cvičit v poloze na kolenou a na předloktí. Tato poloha je zobrazena v knize prof. Lewita (Lewit, 1972, str. 92 a 93, obr. 20 a 21, viz. OBR 16), kde je tmavým trojúhelníkem vyznačena dolní hrudní páteř.Tato poloha je pro napřímení v klíčové oblasti dolní hrudní páteře (u dívek místo zapínání. fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis) paréza brachiálního plexu rozštěp páteře pes equinovarus - koňská noha skolióza ortopedické vady hrudníku jiná neurologická onemocnění dospělí cévní mozková příhoda periferní paréza bolesti související s páteří skolióza periartritida - bolestivé ramen fixované asymetrické držení hlavy; rozštěpy páteře; parézy brachiálního plexu; pes equinovarus (koňská noha) skolióza; ortopedické vady hrudníku; cévní mozková příhoda; periferní parézy; bolesti páteře, ramene; stavy po úrazech míchy; jiná neurologická onemocněn « zpět. V našem zářízení přijímáme pacienty dětského a kojeneckého věku k terapii VOJTOVOU METODOU. Vojtova metoda využívá vrozené pohybové programy, které se aktivují v průběhu vývoje dítěte jako projev uzrávání CNS.Aktivací techto dílčích programů můžeme zařadit do funkce svaly nebo lépe svalové souhry, které dítě ve spontánní hybnosti z nějakého. Tortikolis fixované asymetrické držení hlavy: Noxor 15.3.19 11:00. 7 Bolest u srdce ve 14 letech: Enmamma 15.3.19 07:59. 15 Rotavir u batolete: Josef44 14.3.19 22:48. 14 Krev z penisu u ročního miminka: Misha2014 14.3.19 17:33. 4 Příznaky zánětu kosti za uchem.

Vojtova metoda Co je to Vojtova metoda. Vojtova metoda neboli metoda reflexní lokomoce, je soubor cvičení používaných k léčbě psychických a tělesných poruch u dětí a dospělých.Autorem, po němž byla tato metoda pojmenována, je Prof. MUDr. Václav Vojta (1917-2000), dětský neurolog fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis, predilekce, plagiocefalie) poporodní traumatické poranění šíjových svalů. asymetrie trupu a pánve. paréza brachiálního plexu, paréza n. facialis. pupeční kýla. rozštěp páteře. předčasně narozené děti (problémy dýchacích a polykacích svalů) opožděný. fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis) obrna brachiálního plexu (pažní nervový pletenec) rozštěp páteře . pes equinovarus - koňská noha . skolióza . ortopedické vady hrudníku . jiná neurologická onemocněn Je to tzv. predilekční držení hlavy, které je fyziologické do 6. týdne života, nesmí však jít o tzv. fixovanou predilekci. To znamená, že dítě musí být schopno aktivně otočit hlavičku na druhou stranu (nebo alespoň do střední roviny) ( Kolář et al., 2009, str.96)

• fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis) • aréza brachiálního plexus • rozštěp páteře • koňská noha (pes equinovarus) • skolióza • ortopedické vady hrudníku • jiná neurologická onemocnění. fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis) obrna brachiálního plexu (pažní nervový pletenec) rozštěp páteře pes equinovarus - koňská noha skolióza ortopedické vady hrudníku jiná neurologická onemocnění U dospělých se využívá v léčbě těchto onemocnění: cévní mozková příhoda periferní obrn - fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis) Během těhotenství dochází k velkým změnám: změna držení těla, zvýšení hmotnosti, posun těžiště, zvýšení kloubní volnosti atd. Fyzická aktivita může dodat energii a sílu, pomoci zbavit nadměrné únavy. Přináší úlevu od bolestí zad, křečí v lýtkách. optický kontakt. Hlava je oto čená k jedné stran ě, toto držení hlavy je fyziologické jen do 6. týdne (nesmí být fixované, dít ě musí zvládnout oto čit hlavu i na druhou stranu) (KOLÁ Ř, 2009). Dít ě se pohybuje na základ ě vrozených reflex ů (reflex hledací, sací, polykací, vym ěšovací, úchopový atd.)

Vlasy jsou důležitou součástí každé nevěsty. Jak si vybrat účes pro střední vlasy? Jaký styl je pro takovou oslavu považován za nejlepší? Jak se styling s diadémem pro nevěstu na volných kadeřích délky ramen? Podrobné pokyny, jak udělat svatební účesy pro střední vlasy, recenze, krásné příklady - to vše najdete také v tomto článku Popsané držení končetin vede, spolu s jejich flekční hypertonií, k tomu, že se celá páteř nachází převážně v lordotickém oblouku spolu se záklonem hlavy a anteflexí pánve (2). Úchop - uchopování je výhradně reflexní. Pokud se dlaně něco dotkne, všechny prsty ruky sevřou předmět na několik sekund v dlani

Vojtova metoda - Vojtova Společnos

- fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis) - obrna brachiálního plexu (pažní nervový pletenec) - rozštěp páteře - pes equinovarus - koňská noha - skolióza - ortopedické vady hrudníku - jiná neurologická onemocnění U dospělých se využívá v léčbě těchto onemocnění: - cévní mozková příhod þi změna polohy. Patrné je tzv. predilekþní držení hlavy (rotace k jedné straně). Za fyziologické toto držení považujeme do 6. týdne, nesmí být však fixované. Tuto změnu lze provokovat zakrytím výhledu dítěte. V případě, že rotaci nelze vyprovokovat, hovořím Nadměrné a asymetrické přetěžování vede k akceleraci degenerativních změn ve velkých kloubech. Často jsou postiženy ramenní a kyčelní klouby. Vzniká syndrom bolestivého ramene, který vede k rozvoji syndromu rotátorové manžety nebo adhezivní kapsulitidě [30] Při vadném držení dochází ke ztrátě (neboli k napřímení či k vyhlazení) lordózy v dolní krční oblasti (případně vzniká až paradoxní krční kyfóza) (Jarošová, 2003), což je další příspěvek k předsunutému držení hlavy - krční páteř směřuje šikmo dopředu, místo aby se stáčela nahoru16 fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis, predilekce, plagiocefalie) poporodní traumatické poranění šíjových svalů.

Původní zaměření metody na děti do 4 let věku se s úspěchem rozšířilo i na dospělé. dětská mozková obrna (DMO) fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis) paréza brachiálního plexu rozštěp páteře pes equinovarus - koňská noha skolióza ortopedické vady hrudníku jiná neurologická onemocnění cévní mozková příhoda periferní paréza bolesti. Diagnózy vhodné k terapii Vojtovou metodou jsou dětská mozková obrna (DMO), centrální koordinační poruchy v kojeneckém věku, pohybové poruchy vznikající na základě poškození mozku, různá svalová onemocnění, fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis), paréza brachiálního plexu, rozštěp páteře, pes. Osc pevná frekvence zapnuta (pevná) - v režimu fixované, oscilátory nereagují na tón tónu, ale místo toho hrají pevnou frekvenci. Osc pevná frekvence (Freq) - Toto je frekvence oscilátoru v Hertzech. Tato frekvence je konstantní, bez ohledu na výšku tónu. Osc Fixed Multiplier (Multi) - Slouží k úpravě rozsahu pevné frekvence Asymetrické zatěžování bez dostatečné kompenzace. S prvním a čtvrtým faktorem se lze setkat u převážné většiny populace. Zvýšené napětí prsních svalů působí kulatá záda a předsunuté držení ramen, krku i hlavy. Kromě typických substitučních změn základních pohybových stereotypů jsou nalezeny zpravidla.

Tah svalů a šlach definuje vývoj tvaru obratlů, dlouhých kostí, ale i nosných kyčelních a kolenních kloubů. Problém se pak řetězí v předškolním věku v podobě skoliotického držení těla a v dospělosti se může projevit bolestí zad, hlavy, náhradami kloubů, plochou nohou nebo horší kapacitou plic Zhruba každý sedmý duševně nemocný trpí schizofrenií. Čím dříve se pacient dostane k moderním dlouhodobě působícím injekcím s druhou generací antipsychotik, tím větší má šanci na uzdravení, říká v rozhovoru šéf České psychiatrické společnosti Martin Anders Tento stav predilekčního držení hlavy má do konce šestého týdne fyziologický charakter. Objevuje-li se po uplynutí této doby, existuje podezření na patologický ráz dětského vývoje. Samostatný izolovaný pohyb očí pak vzniká až později. Vedle predilekce hlavy je typické i nefixované reklinační držení krční páteře

Stabilitu trupu zajišťuje úchop za tělem, který je náročný na správné držení hlavy a ramen. Přednožování jednonož v lehu skrčmo Všechny předešlé cviky flexorové je možno cvičit tím způsobem, že se přednožuje pouze jedna noha zatímco druhá fixuje pánev co největším pokrčením přednožmo Průběh fyzioterapie: Anamnéza - podrobná historie Vašich potíží a jejich souvislostí s ohledem na prodělaná onemocnění ev. posturální vývoj . Vyšetření - statické, dynamické, manuální segmentové . Rozbor problému - v souvislostech Vaší pracovní zátěže, rekreačních a sportovních aktivit, stanovení realistických cílů léčby, navrhnutí rozsahu, délky a. Problém se pak řetězí v předškolním věku v podobě skoliotického držení těla a v dospělosti se může projevit bolestí zad, hlavy, náhradami kloubů, plochou nohou nebo horší kapacitou plic. Co si mozek zafixuje, to je pak těžko odbouratelné, zdůrazňuje fyzioterapeutka. Až se přetočí na bo Plavání kojenců Praha 2 Karlovo náměstí. budoucna pozitivně ovlivňovat. O plavání se oprávněně tvrdí, že patří mezi pohybové aktivity s nejvyšší zdravotní účinností a celoživotně může sloužit jako prostředek podpory zdraví 1. zformovat malou nohu - přiblížením hlaviček kostí záprstních k pevně fixované patě, přičemž prsty musí být zcela volné 2. mírně pokrčit kolena 3. vědomě zpevnit držení pánve stahem břišních a hýžďových svalů 4. hlavu držet vznosně, rameno stáhnout dol

Video: Vojtova metoda :: www

Dítě by proto do tří měsíců věku mělo strávit v poloze na břichu pouze nezbytně nutnou dobu - chvilku při koupání, přebalování nebo během prohlídky u lékaře. Až mezi 12. a 18. týdnem života miminka dochází k synchronní aktivitě jeho hlubokých svalů od krční po bederní páteř a souhře přímých a šikmých břišních svalů obvod hlavy - 33-37cm, měření páskovým metrem v nejdelším okcipitofrontálním obvodu (přes čelo na záhlaví) obvod hrudníku - 30-37cm, měří se páskovým metrem v úrovni bradavek, obvod bývá o 1-2 cm menší než obvod hlavy KO - asymetrické zvětšování břicha, hepatomegalie, bolest, horečka, nauzea, anorexie. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Zdraví a lékařství > Pohybová terapie Soukromá rehabilitace zaměření na manuální fyzioterapie. Rychlé objednání. Léčíme metodou Rázová vlna, kinesiotaping, nabízíme lymfodrenáže a masáže Skolióza ve fyzioterapeutické praxi - Biomechanika pohybu Fyzioterapie, 2000, č. 1 Souborný referát Skolióza ve fyzioterapeutické praxi Scoliosis and physiotherapeutic practice Ivan Vařeka Katedra fyzioterapie a algoterapie, FTK UP, Olomouc Souhrn Summary V článku jsou uvedeny různé výklady pojmu skolió- The article offers different attitudes to the term scoliza

prsních svalů, horních fixátorů lopatky, kyvače hlavy (m. sternocleidomastoideus) a krát. kých extenzorů šíje. Dochází ke zvýšenému napětí v oblasti šíje, předsunutému držení . hlavy a ramen (tzv. protrakce ramen), zvětšení krční lordózy (prohnutí krční páteře vpřed) a hrudní kyfózy Biologie - Gymnázium a SOŠPg Čásla Příčina skoliózy spočívá v asymetrické svalové dysbalanci v pletenci ramenním, pánevním a v trupu. Je poškozeno centrální řízení motoriky. Je nutno odstranit oslabení a zkrácení svalů a vytvořit centrálně fixované pohybové vzorce, především koordinaci chůze Držení hlavy vede polohu do asymetrie. Hlava je v záklonu, úklonu a je otočená k jedné straně. Hovoříme o predilekčním držení hlavy. Toto držení je fyziologické do 6. týdne, ale nesmí být fixované. Zjišťujeme to zakrytím výhledu dítěte

Vojtova metoda - Modrý koník - Modrykonik

Nicméně pokud je v oblasti hrudní páteře vyklenutí jednostranně asymetrické (ať už na svalech, či na skeletu) hovoříme o skolioze, většinou spíše o skoliotickém držení. Myslím, že člověk sám v zrcadle neposoudí asymetrii zad, ramena mohou být ve stejné výši i u skoliotického držení (tzv. kompenzovaného) Výhodou je jednoduchá aplikace a volně přístupná podstatná část fixované oblasti. Nesprávné držení těla můžeme definovat jako asymetrické a nesprávné postavení těla v prostoru. Je většinou způsobené vlivem nesprávných pohybových stereotypů Tedy od zvedání hlavy na počátku, přes manipulaci s věcmi, vzájemnou koordinaci rukou, po sed, lezení po čtyřech, až k prvním krokům na konci této fáze. Zákonitý je také následný rozvoj motoriky od osy těla do stran, tedy od nekoordinovaných pohybů končetin po ovládnutí jemné motoriky

fixované asymetrické držení hlavy (=tortikolis) dysplazie kyčelního kloubu; pes eguinovarus congenitus (koňská noha) bolesti hlavy (vertebrogenního původu) neurologická onemocnění (roztroušená skleróza , CMP - cévní mozková příhoda, periferní parézy ) poúrazové stavy, včetně stavu po úrazu páteře a mích Pacient se drží ve fixované poloze, zatímco je tlačený fyzioterapeutem. Toto cvičení podporuje stabilizační kontrakce. Při cvičení je potřebné dávat pozor, aby nedošlo k hyperextenzi zad. Úvodní cvičení mají trvat 5-15 minut, protože se při nich vyžadují maximální kontrakce a úsilí U otaceni hlavy na jednu stranu se myslim doktori neboji toho, ze by dite melo placatou hlavu. U nasi holcicky tohle otoceni hlavy na jednu stranu vedlo k tomu, ze se ji skutecne viditelne ohnula pater smerem kam mela tu hlavicku, kam se divala, takze kdyz lezela na zadech byla cela ohnuta jakoby do C. Zplostela hlava je myslim spis kosmeticky. Převažuje asymetrické držení konvexita trupu doleva, elevace páve vpravo. Aktivita končetin symetrická, kope nohama, HKK sahá do prostoru, kontaktuje ruka ústa bilaterálně. Hlavu v ose udrží déle, déle sleduje. Obr. č. 25 Obr. č. 52 POLOHA NA BŘIŠE: Obr. č. 27 a 28 neideální držení Stabilní, držení asymetrické. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc., Přírodovědecká fakulta Masarykovy.

Fyzioterapie - Refresh Therapy Martina Strnadová, DiS

Schémata držení, ve kterých jsou uzavřeny fixované syndromy DMO mohou porušovat terapii, proto je Bobathovu metodu vhodné používat u dětí, kde použití Vojtovy metody není možné, a u dětí s lehkou poruchou. (Velemínský, 2003) Klinicky pozorujeme asymetrické vyklenutí tonzily s posunem uvuly kontralaterálně. Retrofaryngeální absces je nacházen u dětí pod čtyři roky věku, častěji u chlapců. Projevuje se nespecificky horečkou, dysfagií, zastřeným hlasem, slintáním, stridorem, někdy dojde k tortikolis nebo váznutí šíje Sharon nemůže splatit svou kreditní kartu kvůli své víře v držení úvěru. Jsou to také společenské víry. Chcete-li změnit své společnosti, podívejte se, jak k tomu celému přispíváte, a změňte svůj vztah k tomu, co vám společnost může nabídnout. Jste součástí celku; změňte sebe a bude se muset změnit celek 8. měsíc - leze, sedí bez držení, předmět uchopí mezi palec a ukazovák, rozumí některým slovům, jí rohlík. 9. měsíc - leze po čtyřech, samo se posadí, při držení chodí dopředu, paci-paci, schovává se za nábytek, vytahuje věci . ze šuplíků. 10. měsíc - vytáhne se do stoje, střídá sedění a lezení, mama, tat asynchronní (jedna končetina dělá pohyb se zpožděním), arytmické (každá končetina jinak rychle) a asymetrické cvičení (např. jedna noha skipping, druhá zakopávání, jedna paže krouží vzad, druhá vpřed) 7. radujte se z úspěchu či jen malého pokroku 8. dbejte na bezpečnost!!! Nápady na rozvoj koordinačních schopnost

Diagnostika pohybové soustavy - Zdravotní tělesná výchova

Nepracujte pod vozidlem, pokud je nezajistíte dalšími předepsanými podpěrnými prostředky Číslo Max.zatížení Výška (mm) Rozsah modelu (Tuny) Min. - Max. nastavení hlavy B234* 2 181. Ve srovnání s obr. a bylo záměrně změ­ něno pouze držení hlavy, nikoli však mimika. Pozice hlavy je zalomená-stlačená - po­ dobně jako v obrazové sérii č. 1, obr. d. Silně napjaté rysy tváře a krční svaly, tendence k tvorbě dvojité brady. S evřené rty, zuby těsně přitisknuty k sobě, oční víčka mírně zúžená

Vojtova metoda - Wikipedi

Název projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě Registrační číslo projektu CZ.02.2.69/.././16_015/0002400 Somatopedie Distanční.

 • Zlatá horečka dawson.
 • 9mm luger 250 ks.
 • Android tipy triky.
 • Bazar nábytku ustecky kraj.
 • Bruslení veřejnosti vsetín.
 • Kojení s vpáčenou bradavkou.
 • Nase malotraktory.
 • Kapesní hodinky ostrava.
 • Příkaz mode.
 • Kovový trojzubec.
 • Renovality česká aromaterapeutická společnost.
 • Příznaky blížící se smrti.
 • Floorplanner download.
 • Kuba počasí.
 • Montáž sadrokartonu cena za m2.
 • Vystrelovaci tejzr.
 • Modrý koník wiki.
 • Jak vyrobit bočník.
 • Cena řeziva na krov.
 • Tutanchamonova hrobka wiki.
 • Jména v japonštině.
 • Velikost písma facebook.
 • Elicea a neurol.
 • Krásy kréty.
 • Krásná česká slova.
 • Lipids.
 • Test ddr4.
 • Salzwelten hallstatt.
 • Meghan trainor wedding.
 • Kamenné pítko.
 • Operace mozku rekonvalescence.
 • Co má křesťanství společného s judaismem.
 • Miluji tě navždy francouzsky.
 • Otcenas zmena.
 • V pekle sudy válej noty.
 • Zpěvník celým srdcem ke stažení.
 • Automatické spuštění prezentace powerpoint 2010.
 • Sazka fantasy isport.
 • Jak zařídit letní kino.
 • Nordic division 44.
 • Nedostatkové zboží na kubě.