Home

Portál farmáře szif dotace

Dotace - zobrazení dat z žádostí o dotace a příprava změnových žádostí (PDF, 1 MB) Tato příručka je určena všem chovatelům, kteří pracují s daty z žádostí o dotace. Příručka je zaměřena na popis práce s daty a dále popisuje kroky pro příprava změnových žádostí a jejich zasílání na SZIF Portál farmáře SZIF kromě veškerých informacích ohledně podávání dotací poskytuje pro přihlášené uživatele taktéž možnosti elektronického podání žádostí a prohlížení stavu administrace a výplat již podaných žádostí.. Portál farmáře SZIF je úzce integrován s portálem eAGRI. V praxi to znamená, že jste-li již přihlášeni na portál eAGRI, vstoupíte. Portál farmáře; Nepřehlédněte Newsletter SZIF - číslo 5 / 2020 Prostřednictvím Jednotné žádosti lze nárokovat dotace na plošná opatření, a to na přímé platby (zejména na plochu SAPS), kompenzační (AEO, LFA, NATURA 2000) a Přechodné vnitrostátní podpory. Program rozvoje venkov 2020 do 31.8. 2020 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2021 - dotační program 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže pro nové sledované období 2021 (1 Úvodní stránka > Aktuality SZIF spustil portál farmáře 7.1.2020. 6. ledna 2020 SZIF zahájil přijímání žádostí na národní dotace prostřednictvím portálu farmáře a další informace jsou na webu fondu zde

Portál farmáře zároveň nyní nově umožňuje také zobrazení na mobilních zařízeních, říká generální ředitel SZIF Martin Šebestyán. V souvislosti se změnou legislativy jsou žádosti o zemědělské národní dotace podávány výhradně přes PF SZIF Deklaraci chovu koní 2020, jejíž nedílnou součástí je opis registru koní v hospodářství, bude možné vygenerovat a následně podat přes Portál farmáře SZIF nejdříve 30. září 2020. Vygenerování a odeslání Deklarace chovu koní se skládá z následujících kroků

Dotace na nákup lesní techniky pro rok 2019/2020 neodešlete prostřednictvím Portálu farmáře tyto přílohy, ukončí SZIF administraci (tzn. budete vyřazeni ze seznamu uchazečů o dotace) Jak již bylo zmíněno výše, přílohy se dokládají Přílohy lze v uvedené lhůtě přes Portál Farmáře odeslat pouze jednou.. SZIF v letošním roce žádá uchazeče o dotace (žadatele), aby pro komunikaci se SZIF využívali primárně PF. Portál farmáře SZIF je webový portál, který umožňuje přístup k aktuálním informacím o průběhu administrace žádostí a požadavkům k doplnění či úpravě uvedených zjištění Dotace v lesním hospodářství investiční dotace z Programu rozvoje venkova SZIF: Náhrady za kůrovcové dříví 2019 - žádosti a ohlášení se podávají elektronicky přes portál farmáře (modul žadatele), následně se doručují písemně. Portál farmáře zároveň nyní nově umožňuje také zobrazení na mobilních zařízeních, řekl generální ředitel SZIF Martin Šebestyán. V souvislosti se změnou legislativy jsou žádosti o zemědělské národní dotace podávány výhradně přes PF SZIF

Dotace (Portál farmáře, eAGRI

 1. 1. Portál Farmáře Portál farmáře je základním komunikačním nástrojem mezi žadatelem/příjemcem dotace a SZIF/MAS (více k Portálu farmáře již v rámci Návodu na podání ŽoD). Prostřednictvím vlastního účtu na Portálu farmáře žadatel podává nejen Žádost o dotaci, ale také Žádost o platbu
 2. Portál farmáře SZIF (PF) • Tyto dokumenty se považují za doručené okamžikem zveřejnění na Portálu farmáře bez ohledu na skutečné přihlášení žadatele/příjemce dotace na PF. • Umožňuje žadateli/příjemci dotace nastavit zasílání informačních emailových zpráv na jím definovanou emailovou adresu
 3. Autor: Karolína Menclová Rubriky: Portál Farmáře, SZIF Dne 22. září 2020 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 11. kola příjmu žádostí (období 2014 - 2020)

Jednotný dotační portál pod záštitou Ministerstva financí. Žádosti o dotace budou přijímány na základě časově omezených výzev

Portál farmáře SZIF (Portál farmáře, eAGRI

 1. Příprava a podání Průřezové přílohy přes Portál farmáře SZIF Po přihlášení na Portálu farmáře SZIF (dále jen PF), postupuje žadatel přes záložku Nová podání, následně klikne v sekci Ostatní podání (případně je odkaz k dispozici i v sekci Národní dotace - odka
 2. Portál farmáře, jehož garantem je SZIF (Státní zemědělský intervenční fond), je externí informační portál, poskytující žadateli možnost přístupu k individuálním informacím o jeho žádostech v zemědělské oblasti. Umožňuje mu využívat služby, jejichž cílem je žadateli v oblasti zemědělství pomoci, případně mu poskytnout podporu při vybraných úkonech
 3. Dotace na lesní techniku pro vozky (kočí) v lesní těžbě Dotace na nákup techniky pro lesáky (lidskou řečí) 2. díl - Dotace od SZIF pro vozky v lesní těžbě. Jedná se o novinku. O tento typ dotace bylo možné žádat zatím pouze jednou (v prvním kole - 2015)
 4. V dnešním článku představíme všem začínajícím zemědělcům český portál farmáře eAgri.cz. Kromě toho se dozvíte, co znamenají zkratky LPIS, SZIF, BPEJ a také to, kde a jak se do tohoto zemědělského portálu zaregistrovat a co vám tato registrace přinese. Pokud už jste zkušený zemědělec, tak to pro vás pravděpodobně nebude nic nového, ale začátečníka tento.
 5. Při podání využívali především Portál farmáře, přes který byly podány téměř všechny žádosti (99,7%). Žadatelům je pro případné dotazy k dispozici infolinka SZIF 222 871 871 nebo e-mail info@szif.cz
 6. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) již dříve spustil novou podobu svých webových stránek a proto nyní omladil i Portál farmáře SZIF, který nyní využívá více než 8500 registrovaných uživatelů. Žadatelé o dotace ocení nejen přehlednější a jednodušší grafickou podobu, ale hlavně nové funkce. Informoval o tom tiskový mluvčí SZIF Vilém Frček

Úvod - Státní zemědělský intervenční fond - SZIF

 1. pro zasílání e-mailových notifikací k dokumentům odeslaným ze SZIF na Portál farmáře (výzvy k doplnění, výzva k podpisu Dohody o poskytnutí dotace, atd.), viz obr. 7. Údaje hlavní kontaktní osoby (telefon, mobilní telefon, e-mail) lze také vyplnit/změnit přímo v pdf formuláři Žádosti o dotaci
 2. Dovolujeme si vás upozornit, že Portál Farmáře SZIF dostane nový vzhled. Od 6. 1. 2020 se stane uživatelsky příjemnějším, srozumitelnějším a více intuitivním. Principy a postupy činností zůstávají nadále zachovány, naleznete zde rovněž aktualizované návody jak si na Portálu počínat
 3. Hlasování: Budete využívat Portál farmáře jako včelaři? Jak? Ano - data si budu zadávat sáma/sama a to při každé změně stavu počtu včelstev. Ano - data si budu zadávat sám/sama pouze při významných změnách počtu včelstev a když mi to nařídí zákon/vyhláška

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje v rozšiřování funkčnosti Portálu farmáře SZIF. Již dříve byla na Portál přidána aplikace pro držitele mléčných kvót a ke konci roku 2007 SZIF možnosti Portálu dále doplnil. Informoval o tom Vilém Frček z oddělení vnější komunikace Státního zemědělského intervenčního fondu Příjem žádostí o podporu bude probíhat přes Portál farmáře od 16. 3. 2020 do 18. 8. 2020. Důrazně doporučujeme, aby žadatelé své projekty před podáním žádosti o podporu do systému Portálu farmáře konzultovali s MAS. Veškeré informace k výzvě poskytne Mirka Soldánová, tel: 730 514 753, soldanova.masstolovehory.

Dotace a legislativa zemědělců Zveme Vás na workshop Portál farmáře. 7.10.2020 | od 9:00. Česká zemědělská akademie v Humpolci, Školní 764, * Ostatní funkcionality portálu (výjimky EZ, portál farmáře SZIF apod.) Pozvánka s programem. Administrace národních podpor a podávání žádostí a dokladů prokazující nárok na dotaci přes Portál farmáře SZIF s sebou pro chovatele masného skotu přinesla několika změn. V některých případech jsou požadavky na dokládání dokumentů z pohledu chovatelů nelogické či zbytečně administrativně složité.Vedeme proto se SZIF jednání, aby některé požadavky. Portál farmáře SZIF (Portál farmáře, Eagri) Portál farmáře SZIF je úzce integrován s portálem Eagri. V praxi to znamená, že jste-li již přihlášeni na portál Eagri, vstoupíte do privátní zóny portálu farmáře SZIF, aniž byste se museli dodatečně přihlašovat

Portál farmáře SZIF -Přehled podaných žádostí -Elektronické odesílání dokumentů • 3. Registr zvířat -Souvislosti registru zvířat a dotací, zelená nafta, -Intenzita chovu - pro dotace LFA/AEO + nová pro PRV • 4. Ostatní Dle dotaz Externí portál -Portál farmáře (PF) umožňuje žadatelům přípravu a podání žádostí, správu definovaných dat, získávání potřebných informací a formulářů. ©2015 SAP SE or an SAP affiliate company SZIF začíná vydávat rozhodnutí na masná telata Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je zaměřena na citlivé sektory, které čelí nějakým obtížím, ale zároveň jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů SZIF přijímá žádosti na dotace 8.F. Týden 40 rok 2020. Včera začal Státní zemědělský a intervenční fond přijímat formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotace na ozdravování. Hlavní částí musí být vložení faktur a dokladů o platbě na Portál farmáře (PF) do Aplikace pro přípravu účetních dokladů oznámení přes Portál farmáře. první ohlášení změny možné až po podpisu Dohody. SZIF administruje pouze jedno hlášení v jednu chvíli (i s více změnami) zásadní změny podléhají schválení SZIF (změna příjemce dotace, místa realizace projektu

Portál Farmáře ČMSZ

• vyhlášení výzvy přes Portál Farmáře (www.szif.cz) a na stránkách www.mas.orlicko.cz • stažení žádosti o dotaci žadatelem přes Portál Farmáře (= nutné mít zřízený účet) • administrace přes MAS by mla trvat cca 4 msíce • příjem žádostí na MAS a jejich kontrol Zpřístupnění údajů vedených v registrech půdy, zvířat, vinic, chmelnic a sadů. Portál farmáře můžete navštívit na internetové adrese http://farmar.eu

PORTÁL FARMÁŘE . Pokud uvažujete o podání žádosti o dotaci na projekt z Programu rozvoje venkova v souladu s SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Region Pošembeří), je nezbytné, abyste měli přístup do elektronického systému Portál farmáře - základního komunikačního nástroje mezi žadateli a SZIF/MAS Žadatel vygeneruje Žádost o dotaci (ŽoD) z účtu Portálu farmáře. Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře naleznete na webových stránkách SZIF. Žadatel vyplní a odešle ŽoD v termínu příjmu žádostí (6. kolo: 3. 4. 8:00 hod. - 23. 4. 2018 13:00 hod.)

Hlášení o změnách, Hlášení o změnách elektronicky podepíše a předá příjemci dotace k podání přes Portál farmáře, Po schválení či vyplnění stanoviska MAS předá příjemce dotace Hlášení o změnách na RO SZIF, a to v případě souhlasu neprodleně po ukončení kontroly, nebo do 5-ti pracovních dn Přístup na Portál farmáře vyřizuje pan Zbyněk Fajkus - referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín - Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Tel. +420731536295 e-mail: zbynek.fajkus@szif.c

Odborný seminář “Začínáme podnikat v zemědělství”Úvod - Státní zemědělský intervenční fond

Portál farmáře SZIF je jedním z těchto systémů. Jeho postavení je na rozdíl od registru LPIS nebo IZR specifické, protože se jedná o samostatný portál, který je primárně určen pro přípravu žádostí o dotace a sledování průběhu administrace. S portálem farmáře MZe je propojen pouze skrze jednotné přihlášení, aby. plánované odstávky IS SZIF. Od soboty í9. 9. î ì î ì, 8: ì do neděle î ì. 9. î ì î ì, 24:00 - může docházet ke krátkodobým výpadkům. Od čtvrtka î4. 9. î ì î ì, í8: ì do úterý î9. 9. î ì î ì, 7: ì - nebude Portál farmáře SZIF a webové stránky www.szif.cz dostupný vůbec!! Tomu je třeb

SZIF spustil portál farmáře ZS Č

RE: Portál farmáře pro včelaře Budoucnost je doufejme jasná, tedy pokud nezasáhne nějaká ta temná síla, a dotace 1D bude prostě přímo od státu. Moje reakce byla na současnost - a z toho, že se to již rozjelo přes web, může mít někdo těžkou hlavu nyní Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS Podbrněnsko, především na kontaktní osobu této výzvy: Mgr. Lukáš Hlavinka , +420 727 913 261, hlavinka@podbrnensko.cz Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes portál Farmáře naleznete na www.szif.cz. 3. Žadatel vyplní a odešle ŽoD prostřednictvím vlastního účtu na Portálu farmáře (u operace 16.2.2, vč. povinných i nepovinných příloh) v termínu příjmu žádostí Zdravím zkušené,potřebuji poradit s registrací/přihlášením na portál farmáře..Máme 7 koziček,hospodářství registrované,normálně vše v papírové.

Portál farmáře - Agronavigato

Novinky na Portálu farmáře k OPR 2014 - 2020 • automatické e-mailové notifikace při postupu žádosti do další fáze administrace • automatické upozornění/zpráva pro žadatele/příjemce dotace hned při přihlášení se do Portál farmáře o doručení nového dokumentů do záložky odeslané dokumenty ze SZIF Ministerstvo zemědělství začne letos na podzim opět přijímat žádosti mladých zemědělců o finanční podporu. Farmáři do čtyřiceti let, kteří s prací v zemědělství začínají, tak mohou dosáhnout na dotaci ve výši až 40 tisíc eur na realizaci svých podnikatelských plánů, zejména na výstavbu či rekonstrukci zemědělských staveb nebo pořízení techniky Zveme Vás na workshop Portál farmáře - nová úprava DZES 5, který se bude konat 12. října 2018 od 9.00 hodin v hostinci u Kosteleckých a spol. v.o.s., Hostovická 2, Pardubice - Černá za Bory. Program: I. Půdoochranné technologie - Ing. František Smítal - poradce v registru Mze ČR . II. Změna vymezení erozního ohrožení od roku 2019 v LPIS, erozní parcel

Deklarace chovu koní - dotační rok 2020, Dotace, Program

Tisková zpráva MZe ze dne 20.1.2010 Portál farmáře. Hlavním účelem Portálu farmáře je zpřístupnění aplikací registrů Ministerstva zemědělství a podřízených organizačních složek státu (ÚKZÚZ, SVS, ÚHUL), a to jak pro přihlášené, tak pro nepřihlášené uživatele. DA: 49 PA: 38 MOZ Rank: 24. Portál farmáře SZIF (Portál farmáře, eAGRI) eagri.c szif - portál farmáře Domů Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, začíná ode dneška vydávat rozhodnutí na Dobré životní podmínky zvířat, takzvaný Welfare..

Dotace na nákup lesní techniky pro rok 2019/2020

Portál farmáře SZIF kromě veškerých informacích ohledně podávání dotací poskytuje pro přihlášené uživatele taktéž možnosti elektronického podání žádostí a prohlížení stavu administrace a výplat již podaných žádostí.. Portál farmáře SZIF je úzce integrován s portálem eAGRI Portál farmáře SZIF (Portál farmáře, Eagri) Portál farmáře SZIF je úzce integrován s portálem Eagri. V praxi to znamená, že jste-li již přihlášeni na portál Eagri, vstoupíte do privátní zóny portálu farmáře SZIF, aniž byste se museli dodatečně přihlašovat. Hlasování: 0 Hlasování: 1 O Všech 40 projektů bylo vybráno k dotační podpoře z programu PRV SCLLD MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. Celková výše schválené dotace je 9 570 049,- Kč. Vybrané projekty budou registrovány žadateli přes Portál farmáře na RO SZIF v Olomouci nejpozději do 29. 9. 2017. Seznam vybraných projektů ke stažení zde mas-szk/spolek/zapisy-stanovy-prihlaska/hlasovani-per-rollam-volba-vyberove-komise-11-2020-622.html Zápis o volbě, vč. prezenční listiny 2020-11-26T00:00:00+01:0

Právě probíhá příjem Jednotných žádostí 2019 - Agropress

SZIF zahájí příjem Jednotné žádosti 2020, Dotace, Přímé

Základním komunikačním nástrojem je Portál farmáře . Oficiální komunikace v rámci administrace projektu - datová schránka, pošta, e-mail s elektronickým podpisem, e-mail s dokumentem elektronicky podepsaným v příloze, osobní předání oproti podpisu žadatele/MAS . Způsob komunikace MAS/SZIF se žadatelem o dotace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO APLIKACI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI (CROSS COMPLIANCE) NA PORTÁLU FARMÁŘE Vytvořeno na základě analytických podkladů ÚZEI VERZE DOKUMENTU Verze Datum Popis Základn

SDRUŽENÍ SPLAV zSeminář ke 4

Dotace - ckolh.c

Zveme Vás na workshop Portál farmáře - nová úprava DZES 5, který se bude konat 12. října 2018 od 9.00 hodin v hostinci u Kosteleckých a spol. v.o.s., Hostovická 2, Pardubice - Černá za Bory. Program: I. Půdoochranné technologie - Ing. František Smítal - poradce v registru Mze ČR . II. Změna vymezení erozního ohrožení od roku 2019 v LPIS, erozní parcel Registr půdy - LPIS (Portál farmáře, Eagri) LPIS je geografický informační systém (GIS), který je tvořen primárně evidencí využití zemědělské půdy. LPIS vznikal na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství na přelomu let 2003 a 2004

 • Život na maltě.
 • Internet optimal hd fup.
 • Vlajky zemi.
 • Online banner editor free.
 • Od kdy neni ryma infekcni.
 • Columbo má rád noční život.
 • Paintballové rukavice.
 • České světice.
 • Fb srdce obrázky.
 • Hydroxidový iont.
 • Zimolez stálezelený.
 • Oblečení na pohovor v zimě.
 • Split mapa.
 • Košile kostkovaná.
 • Kočky a pažitka.
 • Střelecké oblečení.
 • Posilovač řízení fabia 1.4 mpi cena.
 • Boba fett postavy.
 • Canon 6d prodam.
 • Stánek z kontejneru.
 • Marvel filmy 2017.
 • Zlata nefertiti.
 • Karavany do 1000kg.
 • Výroba karbonu doma.
 • Youtube zetor.
 • Hrb nummer.
 • Čeští malíři obrazů.
 • Alza ps3.
 • Iran pohrozil.
 • Responsive web.
 • 3 v 1.
 • Tréninkový plán.
 • Meteorický roj rijen 2017.
 • Supraventrikulární tachykardie ekg.
 • Hotel transylvania 2 dabing.
 • Avokado pestovani.
 • Najkrajsie vyznanie lasky muzovi.
 • Jpg to png online.
 • Kategorie vozidel 2016.
 • Oc letnany slevova knizka.
 • Výpoveď dohodou vzor 2019.